[A:IR] รวมรายละเอียดอัพเดทกิจกรรมและ Patch ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

[A:IR] รวมรายละเอียดอัพเดทกิจกรรมและ Patch ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

รวมรายละเอียดกิจกรรมและอัพเดทประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562


Content Update ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 :

[A:IR] รวมรายละเอียดอัพเดทกิจกรรมและ Patch ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมต้อนรับอัพเดทประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 :

  1. กิจกรรม Blessed Elephant Event รับฟรี! Costume สุดพิเศษ

[A:IR] รวมรายละเอียดอัพเดทกิจกรรมและ Patch ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

2. กิจกรรม Automaton Trial Event รับสัตว์จักรกลทดลองใช้ฟรี

[A:IR] รวมรายละเอียดอัพเดทกิจกรรมและ Patch ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

3. กิจกรรม Hot Time Event รับบัฟพิเศษสนับสนุนการเล่น ประจำเดือนพฤษภาคม

[A:IR] รวมรายละเอียดอัพเดทกิจกรรมและ Patch ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

4. Dedicated Pioneer รวมพลผู้บุกเบิกดินแดนใหม่ Login ครบรับรางวัล (เปิดให้รับไอเทมกิจกรรมที่ 2 วันที่ 13 พ.ค. เวลา 14.00 น.)

[A:IR] รวมรายละเอียดอัพเดทกิจกรรมและ Patch ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

5. A:IR Application ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทันใจ โหลดปั๊บ รับ Item และ IC !

[A:IR] รวมรายละเอียดอัพเดทกิจกรรมและ Patch ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562