[A:IR] Explorer’s Blessing รับ Buff พิเศษ สำหรับตัวละคร Lv 30-40

[A:IR] Explorer's Blessing รับ Buff พิเศษ สำหรับตัวละคร Lv 30-40

Explorer’s Blessing รับ Buff พิเศษ สำหรับตัวละคร Lv. 30-40


รายละเอียดกิจกรรม :

เริ่มต้น : 22 พฤษภาคม 2562 เวลา ณ เวลาเปิด Server
สิ้นสุด : 29 พฤษภาคม 2562 เวลา ณ เวลาปิดปรับปรุง Server

เพียงเข้าเล่นเกมในช่วงเวลา และตัวละครมี Lv 30-40 ก็รับไปเลย Buff สุดพิเศษที่ช่วยให้เก็บเลเวลไวขึ้น ตามเพื่อน ๆ ทันไปเล่น Content ใหม่ ๆ สุดมันส์ได้เลยทันที

Buff ที่จะได้รับ :
Exp ที่ได้รับจาก Monster +30% ตลอดช่วงเวลากิจกรรม
*Exp ที่ได้รับจะไม่ได้รับซ้อนทับกับกิจกรรม Hot Time Event ประจำเดือนพฤษภาคม

*ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า