[A:IR] แนะนำ Dragon Canyon สงครามฝ่าย 25 vs 25

[A:IR] แนะนำ Dragon Canyon สงครามฝ่าย 25 vs 25

แนะนำ Dragon Canyon สงครามฝ่าย 25 vs 25 แย่งชิงป้อมปราการสุดอลังการ


แผนที่ Dragon Canyon เป็น 1 ในโหมดสงคราม RvR สุดมันส์ ซึ่งรองรับผู้เล่นได้ถึง 25 vs 25 คนต่อรอบ มุ่งเน้นที่การต่อสู้ระหว่างผู้เล่นเป็นหลัก ผู้เล่นจะต้องร่วมมือกันในการแข่งขันทำเวลาตี Relic ของอีกฝ่ายให้แตกก่อน โดยผลัดกันเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับ โดยมีกติกาดังต่อไปนี้

Level ขั้นต่ำ : 41
Item Level เฉลี่ยขั้นต่ำ : 100
จำนวนสมาชิกที่เข้า : 1-5 คนต่อปาร์ตี้ โดยระบบจะทำการจับคู่ให้
เวลาเปิด : 20.00 น. – 22.00 น. ของทุกวัน
จำนวนครั้งที่รับรางวัลได้ : 3 ครั้งต่อวัน
วิธีเข้า : เข้าด้วยการจับคู่ Dragon Canyon ที่ Tab ดันเจี้ยนในเมนูหลัก
รางวัล : Realm Token และ EXP

[A:IR] แนะนำ Dragon Canyon สงครามฝ่าย 25 vs 25

วิธีการเล่น
– Battlefield สลับกันรุกรับ 25 vs 25
– ทั้งสองฝ่ายสลับกันโจมตี และทีมที่ทำลาย Relic ของฝ่ายรับได้เร็วกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ
– ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถทำลายได้ ทีมที่สร้างความเสียหายได้มากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะ

แผนที่

[A:IR] แนะนำ Dragon Canyon สงครามฝ่าย 25 vs 25

ฝ่ายโจมตี
– เป้าหมายของฝ่ายโจมตีอยู่ที่การทำลาย Relic ให้เร็วที่สุด โดย Relic จะอยู่ที่ชั้น 1 ในป้อมปราการ

[A:IR] แนะนำ Dragon Canyon สงครามฝ่าย 25 vs 25

– ฝ่ายโจมตีสามารถเข้าไปข้างในป้อมได้ผ่านประตูป้อมปราการตรงกลาง
– ฝ่ายโจมตีสามารถใช้พาหนะบินเข้าใกล้ป้อมได้ หากตายจะกลับไปเกิดที่จุดคืนชีพและถ้าหากยึดจุดคืนชีพที่อยู่ระหว่างทางไปป้อมได้จะทำให้ได้เปรียบเรื่องตำแหน่งคืนชีพในเขตต่อสู้

[A:IR] แนะนำ Dragon Canyon สงครามฝ่าย 25 vs 25

– หากประตูหน้าถูกทำลายหนึ่งครั้ง จะถูกทำลายถาวร และสามารถเข้าไปข้างในป้อมปราการได้ทุกเมื่อ
– เมื่อทำลายประตูหน้าได้ จุดคืนชีพฝ่ายโจมตีจะถูกเปิดขึ้นเพิ่มเติมตรงนี้
– สามารถใช้ประตูลับเพื่อพลิกแพลงเพื่อเข้าถึงได้อีกช่องทางหนึ่ง สามารถลองค้นหาช่องทางดังกล่าวได้ในเกม
– สามารถใช้ Powered Suit ที่จัดเตรียมไว้ในแผนที่บริเวณหน้าปราสาท เพื่อช่วยในการบุกได้
– สามารถใช้ปืนใหญ่ในแผนที่เพื่อสนับสนุนการโจมตีได้ โดยปลดล็อกได้จากการยึดครองจุดคืนชีพเพิ่มเติมบางจุด

จุดคืนชีพ
– จุดคืนชีพจุดแรกตั้งอยู่ในสถานที่แรกที่เริ่มต้นของการโจมตีและป้องกัน
[A:IR] แนะนำ Dragon Canyon สงครามฝ่าย 25 vs 25

จุดคืนชีพฝ่ายโจมตี

[A:IR] แนะนำ Dragon Canyon สงครามฝ่าย 25 vs 25

จุดคืนชีพฝ่ายป้องกัน

– ฝ่ายป้องกันจะไม่มีการเปลี่ยนจุดคืนชีพ ตรงกันข้ามกับฝ่ายโจมตีที่จุดคืนชีพจะเปลี่ยนไปตามที่ผู้เล่นสามารถยึดครองได้
– Guardian Statue จะถูกจัดวางอยู่ในจุดคืนชีพจุดแรก ซึ่งจะช่วยเหลือในการป้องกันผู้เล่นเพิ่มเติม

ผลของจุดคืนชีพ
– ที่จุดคืนชีพและจุดคืนชีพยึดครองมาได้จะช่วยฟื้นฟู Stamina ของพาหนะ HP/CP แก่ฝ่ายเดียวกัน (จะฟื้นฟู Stamina เฉพาะในสถานะขี่พาหนะเท่านั้น)
– จุดคืนชีพที่ยึดครองมาได้ ฝ่ายป้องกันสามารถยึดจุดคืนชีพของฝ่ายโจมตีกลับคืนมาได้
– เมื่อยึดคืนมา ฝ่ายโจมตีจะได้คืนชีพในจุดที่ไกลออกไปแทน

ฝ่ายป้องกัน
– จะได้อยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า Terrace ซึ่งเป็นฝ่ายป้องกันเท่านั้นที่เข้าไปได้ หากฝ่ายโจมตีเข้ามาจะตายทันที

[A:IR] แนะนำ Dragon Canyon สงครามฝ่าย 25 vs 25

– คอยแบ่งทีมป้องกันไปยังจุดต่าง ๆ เพื่อชะลอการบุกของฝ่ายโจมตีไว้ให้นานที่สุด

การตัดสินผลแพ้ชนะ
– ตัดสินแพ้ชนะในครั้งที่ 1 ตามเวลาและความสำเร็จในการทำลาย Relic
– ถ้าฝ่ายโจมตีสามารถทำลาย Relic ได้เร็วกว่าก็จะยิ่งมีสิทธิ์ชนะ ส่วนถ้าหากฝ่ายป้องกันยิ่งป้องกันได้นานกว่าก็จะยิ่งมีสิทธิ์ชนะ

ตัวอย่าง
– เวลาที่ใช้ทั้งหมดของทีม Vulpin – ตอนเป็นฝ่ายรุก : 5 นาที (ทำลาย Relic), ตอนเป็นฝ่ายรับ : 8 นาที
– เวลาที่ใช้ทั้งหมดของทีม Ontari – ตอนเป็นฝ่ายรุก: 8 นาที (ทำลาย Relic), ตอนเป็นฝ่ายรับ : 5 นาที
-> เนื่องจากทีม Vulpin ทำลาย Relic ได้เร็วกว่า และป้องกันได้นานกว่า จึงเป็นฝ่ายชนะ