[A:IR] สรุปสถานการณ์การใช้ Bug ของ Black Herald Invasion Event ที่ผ่านมา

[A:IR] สรุปสถานการณ์การใช้ Bug ของ Black Herald Invasion Event ที่ผ่านมา

สรุปสถานการณ์การใช้ Bug ของ Black Herald Invasion Event ที่ผ่านมา


สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อช่วงวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานตรวจพบปัญหาที่ผู้เล่นสามารถใช้ Bug ของ Black Herald Invasion Event เพื่อการล่า Boss จาก Event ดังกล่าวได้เรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด และได้ทำการ Patch เพื่อแก้ไขปัญหาในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา แต่มีผู้เล่นจำนวนหนึ่งที่ยังคงมีไอเทมและสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งยังมีผู้เล่นจำนวนมากที่ติดต่อมาด้วยความกังวลใจ ทางทีมงานและผู้พัฒนาได้ประชุมปรึกษากันอย่างใกล้ชิดในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นต่าง ๆ มากมายที่มีผลกระทบต่อสมดุลของไอเทมและการเติบโตของตัวละคร ดังนี้

1. อัตราการเติบโตของ Item Level รวมของตัวละครใน Server

[A:IR] สรุปสถานการณ์การใช้ Bug ของ Black Herald Invasion Event ที่ผ่านมา

ช่วงเวลาที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูล : 8 พ.ค. 2562 – 12 พ.ค. 2562

จากกราฟ จะเห็นได้ว่าตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. (วันที่ต้องสงสัยว่าเริ่มต้นมีการใช้ Bug) นั้น มีการเติบโตของ Item Level เฉลี่ยขึ้นแบบมีนัยสำคัญจากวันที่ 8 พ.ค. ซึ่งมีผู้เล่นจำนวนน้อยคนที่มีค่าเฉลี่ยที่ 420-449 และกราฟค่าเฉลี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดดจนมีผู้มีเฉลี่ยที่ 450-499 เป็นจำนวนมากในเวลาต่อมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมดุลเกมโดยรวมในระยะยาว

2. อัตราการได้รับ Realm Token และอัตราการใช้ Realm Token

[A:IR] สรุปสถานการณ์การใช้ Bug ของ Black Herald Invasion Event ที่ผ่านมา
                      กราฟแสดงข้อมูลอัตราการได้รับ Realm Token ทั้ง Server

[A:IR] สรุปสถานการณ์การใช้ Bug ของ Black Herald Invasion Event ที่ผ่านมา
                       กราฟแสดงข้อมูลอัตราการใช้ Realm Token ทั้ง Server

ช่วงเวลาที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูล : 26 เม.ษ. 2562 – 13 พ.ค. 2562

จากกราฟอัตราการเติบโตของ Item Level รวมจะพบว่ามีความสอดคล้องกับการได้รับ Realm Token และการใช้ไปจำนวนมากในช่วงวันที่ 8 เป็นต้นไป (1) และเมื่อหลังจากทำการแก้ไข Bug แล้วในวันที่ 10 จะเห็นได้ว่าอัตราการได้รับนั้นกลับเข้าสู่สภาวะปกติ (2) ในขณะที่อัตราการใช้ยังคงทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง (3) เนื่องจากยังคงมี Realm Token ที่หลงเหลือจากการใช้ Bug ดังกล่าวนั่นเอง

จากข้อมูลตัวอย่างข้างต้นนี้ ทางทีมงานได้ปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับผู้พัฒนาและทำการสืบค้นข้อมูลและระบุ ID ของผู้เล่นที่เข้าข่ายการใช้ Bug (สามารถตรวจสอบไอดีที่เข้าข่ายได้ ที่นี่) และมีมาตรการดำเนินการกับผู้ใช้ Bug ดังนี้

การดำเนินการกับตัวละครที่ใช้ Bug
ทางทีมงานจะดำเนินการระงับไอดีที่เข้าข่ายใช้การ Bug อย่างชัดเจน เป็นระยะเวลา 3-7 วัน เพื่อทำการตรวจสอบและทำการปรับปรุงตัวละครที่ใช้ Bug ให้เหมาะสม โดยการลบไอเทมและสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Bug ในครั้งนี้ออกจากตัวละครดังกล่าว รวมถึงตัวละครอื่นในไอดีหากมีการโอนย้ายไอเทมที่เกี่ยวข้อง โดยหากว่ามีรายชื่อและสามารถพิสูจน์ที่มาของทรัพย์สินได้ ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบอีกครั้งและทำการปลด Ban ให้ ในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของข้อมูล

ข้อสรุป
จากประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นทางทีมงานต้องขออภัยที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบค่อนข้างยาวนาน และสร้างความกังวลใจในทิศทางต่อไปของเกม ทางทีมงานขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านที่ติดต่อเข้ามาทุกช่องทางเพื่อแสดงความห่วงใยและช่วยแจ้งปัญหาต่าง ๆ ในโอกาสนี้ ทางทีมงานขอมอบไอเทมและ Buff พิเศษให้กับผู้เล่นทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

ผู้เล่นทุกคนที่ทำการ Login ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 16.00 น. – 17 พ.ค. 2562 เวลา 16.00 น. จะได้รับไอเทมต่อไปนี้เข้า Ruby Box (ผู้เล่นที่เข้าข่ายการใช้ Bug จะไม่ได้รับไอเทม)
1. Realm Token x 30 จำนวน 5 ชิ้น
2. 9,000 Ruby Pouch จำนวน 1 ชิ้น
3. Blessed Elephant Token จำนวน 10 ชิ้น
4. Star Blessing Package (5 Days) จำนวน 1 ชิ้น

และทางทีมงานขอมอบ Buff Event พิเศษตลอดระยะเวลา 2 วัน
ตั้งแต่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 16.00 น. – 17 พ.ค. 2562 เวลา 16.00 น.
โดยจะได้รับ Exp +10 % และ Item Drop +10% สำหรับผู้เล่นที่มี Level 30-45 เท่านั้น

สุดท้ายนี้ ทางทีมงานขอให้ความมั่นใจว่า กรณีที่เกิดขึ้นทางทีมงานไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการประชุมกับทีมงานผู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณข้อมูลที่เกิดขึ้นมีจำนวนมาก ทางทีมงานจึงขอใช้เวลาตรวจสอบจนมั่นใจว่าจะไม่รบกวนกับผู้ที่ไม่ได้ใช้ Bug ใน Patch Update ที่ผ่านมา ถ้าหากมีกรณีการใช้ Bug ต่าง ๆ ที่มีความร้ายแรงในช่วง Beta Test ทางทีมงานจะทำการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

ขอบคุณครับ