ระบบ WIKI

1. ระบบ Wiki เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้เล่นสามารถค้นหาได้ 3ช่องทางดังนี้
กดที่ Wiki icon จาก main HUD
กด F12 ไม่นำหน้า Wiki มาสู่ผู้เล่น มันทำงานได้เมื่อ Tooltip แสดงขึ้นหน้าจอ
พิมพ์ [/? Search word] คำสั่งจากแชทโหมด
Wiki
2. Wiki จะแสดงข้อมูลภายในเกม และสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการทราบได้
Wiki

** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST