ระบบสงครามฝ่าย Battlefield (RVR)

เป็นระบบที่ให้ผู้เล่นแต่ละฝ่ายทำสงครามกัน มีทั้งแบบกำหนดช่วงเวลาและไม่กำหนดช่วงเวลาและกำหนดครั้งในการเข้าร่วมสงคราม และจะได้เหรียญกองทัพเพื่อซื้อสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองทัพได้
เราสามารถตรวจสอบสงครามดังนี้

1. กดปุ่ม ESC และเลือกเมนูที่มีสัญลักษณ์ดาบไขว้ ชื่อเมนูว่า สนามรบ
2. กดปุ่ม M และเลือกที่เมนูสนามรูบก็จะแสดง รายการสงคราม รายละเอียดสงคราม ซึ่งจะแสดงเวลาที่จะเริ่มชัดเจน

ตัวอย่างรายละเอียดและกติกาสงครามต่างๆ

Battlefield (RVR)
Battlefield (RVR)
Battlefield (RVR)
*** battlefield ที่เป็น World Quest สามารถเข้าร่วมได้เลยเมื่อถึงเวลาที่กำหนด

** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST