การคืนชีพตัวละคร

เมื่อตัวละครตาย ตัวเราจะกลายเป็นแสงวิญญาณดังรูป กดปุ่ม Alt เพื่อเรียกเคอร์เซอร์แล้วคลิกที่ปุ่ม ไปที่หินคืนชีพวิญญาณ หรือกดปุ่ม F
Resurrection
จากนั้นตัวละครจะวาร์ปมายังจุดเกิด หากมีเคอร์เซอร์อยู่แล้ว คลิกที่ปุ่ม คืนชีพ หรือกดปุ่ม F ก็จะสามารถเกิดใหม่ได้

Resurrection **หมายเหตุ เมื่อตายตัวละครจะเสีย Exp เมื่อมีเลเวลมากกว่า 30 และตายจาก Harth field

** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST