การซ่อมแซมอุปกรณ์และการย่อยสลายไอเทม

 

การซ่อมแซมอุปกรณ์

ภายในเกมมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดจากการใช้งานหรือเกิดการตายค่า Durability ของอุปกรณ์จะลดลง หรือค่า Max Durability จะลด เมื่อทำการอัปเกรดล้มเหลวเราสามารถซ่อมแซมและกู้คืนค่า Max Durability ได้กับ NPC Blacksmith

เมื่อค่า Durability ของอุปกรณ์ลดลงจากการตายหรือจากการต่อสู้ หากค่า Durability ของอุปกรณ์ลดต่ำลงกว่าครึ่งของค่า Max Durability จะแสดงภาพเตือน ภายในเกม ดังรูป

ซึ่งเราสามารถซ่อมแซมได้ด้วยโดยการพูดคุยกับ NPC Blacksmith แล้วเลือกเมนูร้านค้าอุปกรณ์ (F)


** เมื่อทำการอัปเกรดอุปกรณ์ล้มเหลวจะทำให้ค่า Max Durability ลดลง สามารถกู้คืนได้โดยไปที่ NPC Blacksmith และเลือกเมนู กู้คืน Max Durability


การแยกส่วนไอเทม

ไอเทมอุปกรณ์ต่างๆที่เราไม่ต้องการ จะสามารถนำไปแยกส่วนอุปกรณ์นั้นๆได้ โดยกดปุ่ม I ขึ้นมาจะมีสัญลักษณ์รูปค้อนอยู่ด้านล่างซ้ายของช่องเก็บของ และนำไปคลิกซ้ายที่อุปกรณ์ที่เราไม่ต้องการ ไอเทมที่ได้ จะสุ่มได้รับเป็นไอเทมเพาะปลูก หรือไอเทมไว้ใช้อัปเกรดอุปกรณ์หรือไอเทมอื่นๆ

** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST