การซ่อมแซมอุปกรณ์และการย่อยสลายไอเทม

 

การซ่อมแซมอุปกรณ์

ภายในเกมมีการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดจากการใช้งานหรือเกิดการตายค่า Durability ของอุปกรณ์จะลดลง หรือค่า Max Durability จะลด เมื่อทำการอัปเกรดล้มเหลวเราสามารถซ่อมแซมและกู้คืนค่า Max Durability ได้กับ NPC Blacksmith

Repair and Dismantle

เมื่อค่า Durability ของอุปกรณ์ลดลงจากการตายหรือจากการต่อสู้ หากค่า Durability ของอุปกรณ์ลดต่ำลงกว่าครึ่งของค่า Max Durability จะแสดงภาพเตือน ภายในเกม ดังรูป
Repair and Dismantle

ซึ่งเราสามารถซ่อมแซมได้ด้วยโดยการพูดคุยกับ NPC Blacksmith แล้วเลือกเมนูร้านค้าอุปกรณ์ (F)

Repair and Dismantle
Repair and Dismantle

** เมื่อทำการอัปเกรดอุปกรณ์ล้มเหลวจะทำให้ค่า Max Durability ลดลง สามารถกู้คืนได้โดยไปที่ NPC Blacksmith และเลือกเมนู กู้คืน Max Durability
Repair and Dismantle
Repair and Dismantle
Repair and Dismantle

การแยกส่วนไอเทม

ไอเทมอุปกรณ์ต่างๆที่เราไม่ต้องการ จะสามารถนำไปแยกส่วนอุปกรณ์นั้นๆได้ โดยกดปุ่ม I ขึ้นมาจะมีสัญลักษณ์รูปค้อนอยู่ด้านล่างซ้ายของช่องเก็บของ และนำไปคลิกซ้ายที่อุปกรณ์ที่เราไม่ต้องการ ไอเทมที่ได้ จะสุ่มได้รับเป็นไอเทมเพาะปลูก หรือไอเทมไว้ใช้อัปเกรดอุปกรณ์หรือไอเทมอื่นๆ
Repair and Dismantle

** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST