เผ่า (Race)

ตัวละครจะมีทั้งหมด 4 เผ่า ดังนี้

1. Hunan (ฮูนัน)
ฮูนันภูมิใจในเทคโนโลยีและพลังสามัคคีอันโดดเด่นนั้น เดิมทีเป็นชนชั้นถูกปกครองในทวีปฮาสน์โบราณ พวกเขารับอารยธรรมของชนเผ่าอื่นเข้ามาและวิวัฒนาการจนกลายเป็นเทคโนโลยีเครื่องจักร ไม่นานกลุ่มอำนาจปกครองโบราณก็ล่มสลายลง พวกเขาจึงได้สถาปนาอาณาจักรโซลลูมซึ่งมีอารยธรรมฮูนันเป็นหลักได้สำเร็จหลังจากนั้นไม่นาน
Race

2. Elf (เอลฟ์)
Elf เป็นชนเผ่าที่ได้รับการคุ้มครองจากเหล่าราชาวิญญาณที่เคยปกครองทวีปฮาสน์ ครั้งอดีตกาลพวกเขาเชื่อว่าราชาวิญญาณสร้างชนเผ่าของตัวเองขึ้นมา และบอกว่าที่พวกเขามีรูปร่างเล็กและรวดเร็วก็เพื่อที่จะปรนนิบัติเจ้านายอย่างดี เมื่อราชาวิญญาณสูญสลายและกลุ่มอำนาจฮูนันก็เข้าครองทวีปฮาสน์ ประชากรของเอลฟ์จึงค่อยๆลดลง และเหล่าเอลฟ์ที่เหลืออยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นลูกหลานของเอลฟ์ที่ละทิ้งชนเผ่าตนเองและเข้าร่วมกับอำนาจฮูนันเพื่อความอยู่รอด
Race

3. Ein (กึ่งมนุษย์)
เผ่าครึ่งมนุษย์เป็นชนเผ่าลึกลับที่มีต้นกำเนิดที่ไม่แน่ชัดจากบันทึกเก่าแก่เขียนไว้ว่า จำนวนของพวกเขามีไม่มากนักและมักอาศัยอยู่ในป่าเป็นหลัก เป็นชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์ เดิมทีพวกเขาอาศัยอยู่กันอย่างกระจัดกระจายไม่เข้าร่วมกับกลุ่มอำนาจใดๆ แต่เมื่ออาณาจักรโซลลูมซึ่งเป็นประเทศที่รวมทุกชนเผ่าเอาไว้ด้วยกันถูกสถาปนาขึ้น พวกเขาจึงเข้าร่วมไปโดยปริยาย
Race

4. Orc (ออร์ค)
เผ่าออร์ค ลือกันว่าเกิดในเกาะลึกลับและเป็นชนเผ่าใหม่ที่เข้าร่วมทวีปฮาสน์ช้าที่สุด พวกเขาอยู่บนเกาะที่แยกจากทวีปฮาสน์และสร้างอารยธรรมของตนเองขึ้นมา ทันทีที่เกาะเริ่มจมลงพวกเขามั่นใจในเทคโนโลยีทั้งหมดของตนเองจึงออกตามหาทวีปฮาสน์เพื่ออพยพ ในช่วงที่ตั้งรกรากในฮาสน์ใหม่ๆ พวกเขามักปะทะกับอาณาจักรโซลลูมจองฮูนันอย่างหนักหน่วงแต่สุดท้ายก็ได้เข้าร่วมกลุ่มอำนาจฮูนันหลังจากสงครามที่เกิดขึ้นหลายครั้งจบลง
Race

** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST