ระบบฉายา (Title)

ภายในเกมมีระบบฉายาเพื่อแสดงความสำเร็จต่างๆ ที่ตัวละครนั้นๆได้ทำภารกิจผ่านไว้ และสามารถตรวจสอบเหรียญ WQ ในปัจจุบันได้โดยการคลิกที่ WQ Tab จาก Quest list

สามารถเปิด title interface ได้ 2 วิธีคือ:
กด P และคลิกที่ปุ่มขวาถัดจาก Title area
กด L จะมี pop up title interface ขึ้นมาโดยตรง
เงื่อนไข: ทำภารกิจที่แต่ละ Title กำหนด ก็จะได้รับ Title

รายละเอียดภารกิจและ Title สามารถดูได้ดังรูป
ผลงาน/Title
ผลงาน/Title

การติดตั้งสามารถทำได้โดยไปที่ My info หรือ ปุ่ม P จะแสดงหน้าต่างดังรูป ให้กดไปที่แว่นขยาย
ผลงาน/Title

** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST