Mount

1. หาซื้อสัตว์ขี่ได้จาก NPC นักขายพาหนะ

Mount

2. ใช้งานโดยลากรูปสัตว์ขี่ (กด I) มาใส่ใน Shortcut

Mount

3. การควบคุม Mount

Mount
เดินหน้า เมื่อต้องการเร่งความเร็วให้กดปุ่ม W 2ครั้ง  = เพิ่มความเร็ว *จะใช้งาน Sprint gauge
Mount
เคลื่อนที่ทางซ้าย เมื่อต้องการหลบไปทางด้านซ้ายให้กดปุ่ม A 2ครั้ง (สามารถทำได้กับสัตว์ขี่ที่ขี่แล้วโจมตีได้เท่านั้น)
Mount
เคลื่อนที่ถอยหลัง
Mount
เคลื่อนที่ทาง ขวา เมื่อต้องการหลบไปทางด้านขวาให้กดปุ่ม D 2ครั้ง (สามารถทำได้กับสัตว์ขี่ที่ขี่แล้วโจมตีได้เท่านั้น)
Mount
ลดระดับความสูงลงในแนวดิ่ง
Mount
ปิดการใช้งาน Mount
Mount
เพิ่มระดับความสูงขึ้นในแนวดิ่ง

Mount

Mount

Mount

4. Explorer Reconnaissance ไม่สามารถโจมตีขณะขี่ได้ ส่วน Battle Wyvern สามารถโจมตีขณะขี่ได้

Mount

** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST