Lv.30 Complete Guide Ontari

Level 30~32.
Ontari Woodland Outpost, Realm Reconstruction Mission, Reconstruction Quest, ทำเควสกวาดล้าง

ถ้าเคลียร์เควสทั้งหมดใน Inventus แล้วจะบรรลุเลเวล 30 อย่างง่ายดาย หลังจากนั้นจะทำเควส “กลับสู่จุดเดิม” ใน Inventus ที่ร่วงหล่น และเคลื่อนย้ายไปยังทวีป Harth เพื่อเริ่มเกมใน Realm ที่ตัดสินใจไปแล้วอีกครั้ง ถ้าเลเวล 30 แล้วคอนเทนต์หลักๆ อย่างเช่น เก็บรวบรวม, การสร้าง, Estate, Essence Collect, RvR เป็นต้น
เมื่อเลเวล 30 แล้วจะมีไอเทมที่สำคัญชื่อว่า “Experience Restoration Scroll” เป็นไอเทมที่จะต้องไม่ควรพลาดถ้ามีรางวัลเควสหรือ Check-in ตั้งแต่เลเวล 30 เป็นต้นไปจะมีบทลงโทษการตาย ทุกครั้งที่ตาย EXP จะลดลง ซึ่งไอเทมนี้จะช่วยกู้คืนสิ่งนี้
Experience Restoration Scroll สามารถรับผ่านทางรางวัล Realm Reconstruction, รางวัล Check-in, ของตอบแทนบริจาค Realm Reconstruction เป็นต้น
Lv.30 Complete Guide Ontari

Experience Restoration Scroll

Lv.30 Complete Guide Ontari

Realm Reconstruction

Lv.30 Complete Guide Ontari

รางวัล Check-in

Lv.30 Complete Guide Ontari

สิ่งที่จะต้องทำก่อนเมื่อเชื่อมต่อเลเวล 30
เก็บรวบรวม Tin Ore, Beanstalk, Wild Chicken, Valiant Herb(สร้างอาวุธและเกราะขั้น 1)
*  ระดับของไอเทมเก็บรวบรวมจะเปลี่ยนแปลงตามเลเวลพื้นที่ และ Wild Chicken จะอาศัยอยู่บริเวณฐานเท่านั้น

Lv.30 Complete Guide Ontari

– ทำการตกปลา Fishing Ground ขั้น 1 (Butterflyfish)

*  สถานที่ที่แสดงเป็นไอค่อนรูปปลาใน World Map คือพื้นที่ Fishing Ground

Lv.30 Complete Guide Ontari

Lv.30 Complete Guide Ontari

– ค้นหาหัวข้อที่จะต้องทำให้เสร็จสิ้นที่ Realm Reconstruction Mission: Realm Reconstruction

Lv.30 Complete Guide Ontari

* สามารถทำภารกิจรายวันและภารกิจรายสัปดาห์ และสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมตามจำนวนครั้งที่ทำภารกิจรายวันเสร็จสิ้นในแต่ละวัน

*  หลังจากทำภารกิจรายวันเสร็จแล้ว จะสามารถทำซ้ำผ่านคอนเทนต์แนะนำประจำวันนี้และจะได้รับรางวัลได้

Lv.30 Complete Guide Ontari

* ขอบเขตของคอนเทนต์ที่สามารถใช้ได้ขยายมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ยิ่งเพิ่มระดับ Realm ก็จะยิ่งได้รับ Artifact Ability และ Vitality เพิ่มขึ้น และสามารถใช้ Airship ที่ดีขึ้น ซึ่งควรเล่นอย่างสม่ำเสมอ

การโจมตีบอสเมื่อทำภารกิจสำรวจ (ดำเนินการตั้งแต่พื้นที่เลเวล 31)
– เริ่มต้นด้วยสกิล Stun หรือ DoT (สกิลที่มอบดาเมจตามเวลา)
– ให้ถนอมสกิลที่หยุด casting เอาไว้ แล้วใช้เมื่อ casting กับมอนสเตอร์
– อย่าเข้าชน และเคลื่อนไหวไปตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา (รูปแบบการต่อสู้จะแตกต่างตามแต่ละคลาส) แล้วทำการต่อสู้

Lv.30 Complete Guide Ontari Lv.30 Complete Guide Ontari Lv.30 Complete Guide Ontari

ประเภทเควส
ตั้งแต่เลเวล 30 ขึ้นไป จะเป็นการเล่นเกมที่แตกต่างกับก่อนที่จะถึงเลเวล 30 ถ้ามายัง Woodland Outpost จะดำเนินเควส Tutorial เกี่ยวกับพื้นที่หลังเลเวล 30 และดำเนินเควสอย่างเต็มที่

1) เควสสำรวจ เควสที่สามารถดำเนินการได้ถ้าทำภารกิจสำรวจสำเร็จแล้วระดับสำรวจถึงขั้น 1 ถ้าทำเสร็จสิ้นทั้งหมด การสำรวจขั้น 2 ของพื้นที่ดังกล่าวจะเสร็จสิ้น
2) Reconstruction Quest เควสที่เปิดถ้าทำเควสสำรวจเสร็จสิ้นทั้งหมด แล้วขั้นการสำรวจกลายเป็นขั้นเพิ่มเติมแล้ว สามารถทำ Reconstruction Quest ในพื้นที่แนะนำที่ถูกสุ่มทุกวัน
3) เควสกวาดล้าง ถ้าขั้นการสำรวจกลายเป็นขั้นเพิ่มเติม จะสามารถทำเควสกวาดล้างในพื้นที่ดังกล่าว จะต้องกำจัดมอนสเตอร์พิเศษในพื้นที่ดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด
* เนื่องจากมีการรวมในระดับการบรรลุผลสำเร็จของเควสพื้นที่ที่สามารถรับรางวัลพิเศษ จึงขอแนะนำให้เคลียร์อย่างสม่ำเสมอ
4) Eliminate Ruler ถ้าเควสกวาดล้างทั้งหมดของพื้นที่เสร็จสิ้น จะเกิดเควสที่จะต้องกำจัดบอสสุดท้าย เนื่องจากมันยากที่จะเคลียร์แบบเดี่ยว ดังนั้นจะต้องจับปาร์ตี้ในการทำเควส

Lv.30 Complete Guide Ontari

เล่น 1 ดันเจี้ยนต่อวัน
ถ้าอยู่ในช่วงเลเวลอัพ ขอแนะนำให้เล่นหนึ่งดันเจี้ยน (รวมถึง Hall of Challenge) ก่อนที่จะทำเควสสำรวจหรือ Reconstruction Quest อย่าพลาดโอกาสการรับอุปกรณ์

Vitality
จะมอบ Vitality 160 เมื่อเลเวล 30 จะเสีย Vitality ในการดำเนินการเก็บรวบรวม และถ้าเป็น 0 จะไม่สามารถเก็บรวบรวมได้อีก เมื่อกำลังเชื่อมต่อ จะเติม Vitality 5 ต่อ 10 นาที แต่ถ้าไม่ได้เชื่อมต่อจะเติม Vitality 1 ต่อ 10 นาที

Hall of Challenge
– Hall of Challenge จะเปิดเมื่อเลเวล 31 แต่ด้วยสมดุลของเลเวลดังกล่าวทำให้ค่อนข้างยากที่จะผ่านระดับสูง ทุกครั้งที่จะข้ามขั้น จะฟื้นฟู Health และทรัพยากรสกิล 100%
– ตั้งแต่หลังขั้น 20 จะได้รับกุญแจซึ่งสามารถข้ามขั้นทีละ 10 ชั้นตั้งแต่เริ่ม Hall of Challenge เป็นรางัวลได้ (สามารถซื้อด้วย Challenger Token ได้ด้วย)
– มอนสเตอร์ในแต่ละขั้นจะปรากฏตัวแบบสุ่ม มีตอนที่มอนสเตอร์โบนัสที่มอบ EXP/Gold ปรากฏตัวออกมาเป็นกลุ่ม และมีตอนที่บอสปรากฏตัวออกมาด้วย
– ขั้นสุดท้ายมีถึงขั้น 50 และไม่สามารถใช้ Automaton และ Guardian Summon ได้

Lv.30 Complete Guide Ontari

ช้าก่อน!
Donate Item
มี Donate Item ในบรรดาไอเทมที่ได้รับเมื่อล่ามอนสเตอร์ ถ้าบริจาค Donate Item ให้แก่ Realm Reconstruction Donation NPC จะได้รับรางวัล (อย่างเข่น Automaton Part) และ Reconstruction Point เนื่องจาก Donate Item ที่ได้รับจะแตกต่างตามแต่ละมอนสเตอร์ ดังนั้นทุกครั้งที่เข้าไปอยู่ในเมืองควรจะไปพบ Donation NPC แล้วตรวจสอบสิ่งของที่สามารถบริจาค

Lv.30 Complete Guide Ontari

Enhance ไอเทม
– ถ้าสร้างอุปกรณ์ขั้น 1 แล้ว ให้ทำการ Enhance ก็จะเป็นการดี เนื่องจากจะต้องใช้จนกระทั่งจะสร้างไอเทมขั้นถัดไป ไอเทม Enhance จะ Enhance 100% ถึง +2 แต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อ Enhance ล้มเหลว Durability ของอุปกรณ์จะลดลง สามารถกู้คืน Durability ที่ลดลงด้วย Metal Engineering Tools
– เมื่อดูที่เมนู Enhancement Master จะมีเมนูที่ชื่อว่า Enhancement Relocate Enhancement Relocate เป็นการโอนค่า Enhance ของอุปกรณ์ที่เคย Enhance ไปยังอุปกรณ์ใหม่ได้ การ Enhancement Relocate สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่มีส่วนติดตั้งเดียวกันเท่านั้น และจะต้องมี Max Durability ถึง 100 จึงจะสามารถโอนได้ อุปกรณ์เดิมที่มีการโอนสำเร็จแล้วจะถูกทำลาย เมื่อ Durability ไม่ใช่ 100 จะต้องซ่อม Durability ให้เป็น 100 เสียก่อนแล้วจึงจะดำเนินการได้

Lv.30 Complete Guide Ontari

เควสสำรวจพื้นที่เลเวล 30 Ontari Woodland Outpost
– หลังจากเควสสำรวจเปิดขั้น 2 แล้ว จะสามารถทำเควส Base Secure ได้ เควสสำรวจนั้นสามารถดำเนินเส้นทางตามกลยุทธ์ของผู้เล่น ดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกว่าจะดำเนินเควสใดก่อนได้อย่างอิสระ
– สามารถซื้อ Potion ได้จาก Merchant และสามารถใช้ Potion Lv.3 ได้ เนื่องจาก Minor Rejuvenation Potion, Healing Potion และ Potion of Replenishment มีคูลดาวน์ที่แยกจากกัน ดังนั้นเมื่อต่อสู้จะสามารถใช้แยกจากกันได้

Lv.30 Complete Guide Ontari
– ก่อนที่เควสสำรวจจะถูกเปิด ให้เปิดการทำงานของ Normal Essence Collector และ Major Essence Collector ที่ได้รับผ่านทางเควสแนะนำการเก็บรวบรวม Essence แล้วทำเควสสำรวจกันเถอะ
– ถ้าเควสสำรวจเสร็จสิ้น จะถูกเซ็ตให้เป็นพื้นที่ล่าที่ได้รับเกราะและพื้นที่ล่าที่ได้รับอาวุธ

Lv.30 Complete Guide Ontari

Fishing(Fishing Ground)
– ถ้าลองเปิดแผนที่ สถานที่ที่แสดงรูปปลาคือสถานที่ที่มี Fishing Ground
– ให้ซื้อคันเบ็ดอันนึงมาจาก NPC ที่อยู่บริเวณ Fishing Ground แล้วทำการติดตั้ง ถ้าคันเบ็ดมี Durability ลดลง ให้ทำการทิ้งแล้วซื้อใหม่(สามารถสร้างคันเบ็ดหลายๆ ประเภทที่ Weapon Workbench)
– ปุ่ม Lv.30 Complete Guide Ontari เป็นปุ่มเริ่มต้นในการตกปลา สามารถตกปลาได้ต่อเนื่องจนกว่าคันเบ็ดจะพัง หรือขยับ ถ้าต้องการตกปลาอัตโนมัติ ถ้ากดปุ่ม Lv.30 Complete Guide Ontari ในตอนแรกเพียงครั้งเดียวก็สามารถตกปลาอัตโนมัติต่อเนื่องจนกว่า Durability ของคันเบ็ดจะหมด หรือ จนกระทั่งช่องสัมภาระเต็ม

Lv.30 Complete Guide Ontari
Lv.30 Complete Guide Ontari ถ้ามีโมชั่นปลางับเหยื่อออกมา ให้กดครั้งนึงแล้วแถบจะออกมา ถ้ากดครั้งที่ 2 แถบจะออกมา แต่ว่าจะต้องกดปุ่มในส่วน Success Point จึงจะตกปลาได้สำเร็จ ถ้าไม่สามารถทำให้ตรงตาม Success Gauge ก็จะล้มเหลว กล่าวคือ ให้กด Lv.30 Complete Guide Ontari สองครั้ง ครั้งแรกให้กดโดยการแตะหนึ่งครั้ง และครั้งที่สองจะกดจนถึงส่วน Success Gauge

Lv.30 Complete Guide Ontari
– เนื้อที่ตกได้จะใช้เป็นวัตถุดิบการสร้างผ่านทางการแยกส่วน

Treasure Monster
– มอนสเตอร์ที่ติดคำว่า ‘Treasure’ อยู่หน้าชื่อจะปรากฎตัวในฟิลด์บางครั้ง ถ้ากำจัดมันก็จะดรอปรางวัล ซึ่งแนะนำให้กำจัดทันทีเมื่อเห็นมัน

Lv.30 Complete Guide Ontari

Pet
– มีเมนู Pet อยู่ในเมนูหลัก Pet จะมีรูปร่างลักษณะเป็นสัตว์เลี้ยง ซึ่งทำหน้าที่คอยเก็บสิ่งของที่ตกบนพื้นดินในขณะล่าที่พื้นดิน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องคอยกดปุ่มเก็บของจึงสะดวกอย่างมาก

Lv.30 Complete Guide Ontari
– สามารถฟื้นฟูเวลาคงอยู่ของ Pet (Stamina) ด้วยการให้อาหารสัตว์

Lv.30 Complete Guide Ontari
* วิธีการได้รับ Pet มีหลายช่องทาง เช่น จากกิจกรรมต่าง ๆ, ใน Ruby Shop, จากการสะสม Residence Token และยังมีช่องทางอื่น ๆ ที่ตามมาในอนาคต
* และสามารถลองใช้ Pet ได้ล่วงหน้าในช่วงการเจริญเติบโต ควรย้ายไปยังคู่มือช่วงการเจริญเติบโต อาทิเช่น การแนะนำเมนู หรือให้อาหาร

Lv.30 Complete Guide Ontari

Treasure Map
ถ้ารวบรวม Treasure Map ที่ได้รับจากรางวัลในการล่า จะทำให้สามารถสร้างเรดาร์สำรวจสมบัติได้ จึงแนะนำให้ค้นหาดูสักครั้ง เนื่องจากค่อนข้างเหนื่อยในการค้นหาสมบัติภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเครื่องค้นหา ดังนั้นมาใช้เครื่องค้นหากันดีกว่า

Lv.30 Complete Guide Ontari

ตั้งค่าพื้นที่พิเศษ
ถ้าจบเควสสำรวจ ลักษณะเด่นของพื้นที่จะแบ่งออกเป็นพื้นดินและท้องฟ้า ตัวอย่างเช่น พื้นที่เลเวล 31 ที่พื้นดินนั้นจะถูกระบุให้เป็นพื้นที่ล่าที่ได้รับอาวุธ / เกราะ และท้องฟ้าจะถูกระบุให้เป็นพื้นที่ที่ได้รับ แนะนำให้ทำเควสทั้งหมดและถ้าอยากรับไอเทมหรือ EXP ก็ให้ล่าในพื้นที่ดังกล่าว

ช้าก่อน!!
จัดการ Estate
– Estate ที่มอบให้แก่ตอนแรกจะตั้งอยู่ที่ Instance และสามารถปลูกผลผลิตในพื้นที่ดังกล่าวและเก็บเกี่ยวได้ อีกทั้งสามารถทำงานได้หลายอย่าง อาทิเช่น สร้างอุปกรณ์, ทำอาหาร, แปรธาตุ ผ่านทาง Workbench
– ถ้าอัพเกรด Estate เป็นเลเวล 1 จะสามารถติดตั้ง Farm, Arboretum, Mine, Chicken Coop
– ต้องการวัตถุดิบสำหรับพัฒนาผลผลิตใน Facility ต่างๆ สามารถหาวัตถุดิบได้จากการเก็บรวบรวมในฟิลด์
– เพิ่มคำแนะนำ Delivery (ด่วน 1/ ทั่วไป 7) – ex. ถ้าจัดส่งสินค้าเสร็จสิ้นจะได้รับวัตถุดิบการสร้างของ Metal Engineering Tools(ซ่อม Max Durability) รวบรวม Estate Token แล้วใช้วัตถุดิบ Metal engineering กับการ Enhance อย่างเต็มที่กันเถอะ

Lv.30 Complete Guide Ontari

*สิทธิประโยชน์ของ Premium Estate(Field)
(เพิ่มจำนวนการติดตั้ง Production Facility, ลด Vitality ที่ต้องการลง 33% เมื่อเก็บรวบรวมในพื้นที่ที่ Estate ตั้ง, คูลดาวน์กลับบ้านของฉัน 15 นาที, ฟังก์ชั่น Grand Outpost Teleport ไม่จำกัด เป็นต้น)

Mine
– จะต้องมีการเพิ่ม Mineral และสามารถรับ Ore สามารถรับวัตถุดิบต่างๆ ผ่านทาง Peculiar Ore
Farm
– ปลูกพืช สามารถรับวัตถุดิบอื่นๆ ผ่านทาง Peculiar Seed
Arboretum
– ปลูกต้นไม้ สามารถรับ EXP Berry ผ่านทาง Peculiar Seedling
Chicken Coop
– ใช้ในการทำอาหาร อาหารที่เสร็จสมบูรณ์ถูกใช้เป็นไอเทมบัฟ

Lv.30 Complete Guide Ontari

*  ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวทั้งหมดถูกใช้เป็นวัตถุดิบพื้นฐานของการสร้างอาวุธ, สร้างเกราะ, แปรธาตุ, สร้างเฟอร์นิเจอร์, ทำอาหาร ถูกใช้หลังจากแปรรูปเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นในแต่ละ Workbench

Seed
– มีผลผลิตทั่วไปที่สามารถแปรรูปและพวก Seed, Seedling ของผลผลิตดังกล่าว จะต้องมี Seed หรือ Seedling จึงจะสามารถปลูกที่ Farm หรือ Mine ใน Estate ได้ ในบรรดา Seed หรือ Seedling จะมีไอเทมที่เริ่มต้นด้วย Peculiar~ ซึ่งสิ่งนี้จะสามารถเก็บเกี่ยวไอเทมพิเศษได้ อาทิเช่น EXP Berry
Elixir of Crop Growth
– ในกรณีของผลผลิตขั้น 1 จำเป็นต้องใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ถ้าใช้ Elixir of Crop Growth จะสามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างรวดเร็ว
Lv.30 Complete Guide Ontari

Level 32. อัพเกรด Estate Workbench

สิ่งที่จะต้องตรวจสอบก่อนอยู่เสมอเมื่อเชื่อมต่อหลังเลเวล 31
– ตรวจสอบพื้นที่แนะนำและเควส Reconstruction
– ตรวจสอบ Realm Reconstruction Mission
– เก็บเกี่ยวผลผลิต Estate และปลูก Seed

อัพเกรด Workshop
– สามารถติดตั้ง Workbench ที่อาคาร Workshop ของ Estate และเสีย Brick และ Gold ในการติดตั้งและอัพเกรด
– ในตอนแรกแนะนำให้ติดตั้งตามลำดับดังนี้ Weapon Workbench, Armor Workbench, FurnitureWorkbench, Alchemy Workbench, Cooking Workbench ถ้ามี Brick เหลือเพียงพอให้อัพเกรดตั้งแต่ Weapon Workbench, Armor Workbench ก็จะดี (ผลิต Brick ด้วย Furniture Workbench เสียก่อน)
– ในกรณีของคลังจะต้องมีไอเทม Storage Upgrade Tool เท่านั้นจึงจะสามารถขยายคลังได้

Lv.30 Complete Guide Ontari

Tip พื้นฐานสำหรับการเลเวลอัพที่ง่ายดาย!
– เมื่อเลเวล 31 แล้วให้ทำเควสทั้งหมดของ Outpost ให้เสร็จสิ้นมากกว่าการทำภารกิจสำรวจและเควสสำรวจของพื้นที่เลเวล 31 และเมื่อถึงเลเวล 32 จะทำให้ข้ามไปยังพื้นที่เลเวล 31 ได้ง่ายดาย

Lv.30 Complete Guide Ontari

★ ★ ★ เหตุผลที่จะต้องทำ Reconstruction Quest ให้เสร็จสิ้น: สามารถรับ Realm Reconstruction Contribution เป็นรางวัล Reconstruction Quest และสามารถเพิ่มระดับ Reconstruction ด้วย Contribution ที่รับ เปิด Airship Yard Build ตามระดับ Reconstruction จะต้องเลเวล 36 จึงจะสามารถใช้ Airship Yard ได้

Level 32. พื้นที่เลเวล 31 “Forgotten Woods” ทำเควสสำรวจ และเตรียมสร้างอุปกรณ์ขั้น 1
ทำเควส Reconstruction Quest เสร็จสิ้นที่ Woodland Outpost และถ้ารับรางวัล Realm Reconstruction ก็จะกลายเป็นเลเวล 32 จะต้องเคลื่อนที่ไปยัง Forgotten Woods พื้นที่เลเวล 31 แล้วเปิดเควสพื้นที่ ถ้าทำเควสสำรวจเลเวล 31 เสร็จแล้ว เควสกวาดล้างและเควสรายวันจะถูกเปิดออก สิ่งที่เลเวล 32 ควรให้ความสนใจมากที่สุดคือการสร้างอาวุธและเกราะขั้น 1

Tip การทำเควสสำรวจ
– เควสสำรวจ Forgotten Woods เป็นเควสพื้นที่กลางอากาศ 2 เควสและเป็นเควสเก็บรวบรวม Valiant Herb และเป็นเควสพื้นดิน 4 เควส เควสที่จะต้องดำเนินการในพื้นที่กลางอากาศนั้น มีมอนสเตอร์ชุมนุมอยู่ และจะต้องทำเควส [Pioneer][Sky]โดยสารฟรี, [Pioneer][Sky]วัตถุดิบรั้ว แล้วทำเควส [Pioneer]จากความมืดสู่ความมืด, [Pioneer] มาตรการขั้นสุดท้าย, [Pioneer] ปกป้องม้าทหาร, [Pioneer] ความมืดที่ปกคลุมแสง ซึ่งเป็นเควสสำรวจพื้นดินตามลำดับ
– เควส [Pioneer] การกรีดร้องที่ปกคลุมแสง: จะต้องกำจัด Fogfrost Evocator ซึ่งมีคนที่พาสัตว์เลี้ยงไปและไม่พาไป ถ้าจะทำเควสให้สบายยิ่งขึ้นไม่ควรพาสัตว์เลี้ยงไป

Lv.30 Complete Guide Ontari

Rune Scroll (สำคัญ!!)
– มีปุ่ม Rune Scroll ระหว่างแถบ Health และแถบ Resource ที่หน้าจอ สามารถรับ Rune Scroll จากการล่า, แยกส่วน หรือการเก็บ Part ซึ่งผู้เล่นสามารถเซ็ตให้ตรงกับสถานการณ์การต่อสู้ได้ เมื่อใช้บางสกิลแล้วใช้ Rune Scroll อาทิเช่น กางโล่หรือฮิลเมื่อ Health ลดลง จะทำให้เกิดความสนุกสนานในการต่อสู้

Lv.30 Complete Guide Ontari

สร้างอาวุธและเกราะขั้น 1 หลังจากเก็บรวบรวม
– ปลูกเมล็ดในฟาร์มที่อยู่ใน Estate และรวบรวมวัตถุดิบผ่านทางการเก็บรวบรวมในฟิลด์และทำอาวุธและเกราะ (ถ้าต้องการล่า Superior Elite แนะนำให้ใช้ไอเทม Set).
– วัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการสร้างครั้งแรก: Tin, Valiant Herb, Beanstalk Log, Butterflyfish, Armor/Weapon Cube
– Armor Cube และ Weapon Cube นั้นสามารถรับได้จากการล่ามอนสเตอร์ก็ตาม แต่ว่าถ้าแยกส่วนไอเทมที่ได้รับจากพื้นที่ดังกล่าวก็จะได้รับอย่าง Rare Cube อีกทั้งยังแบ่งตามแต่ละขั้น เมื่อสร้างขั้น 2 อย่าทิ้ง Cube ขั้น 1 ที่ไม่ได้ใช้ เพราะว่า Cube ขั้น 1 ใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้าง Cube ขั้น 2
– ไอเทมที่ถูกสร้างจะแบ่งเป็น สำเร็จและสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ ในกรณีที่สำเร็จครั้งยิ่งใหญ่เลเวลของไอเทมจะสูง ลองสร้างไอเทมเดียวกันไปเรื่อยๆ จนกว่า ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่จะออกมา หรือใช้ Alchemy Workbench เพื่อสร้าง Masterwork Cube แล้วลองสร้างความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ดูสิ

Lv.30 Complete Guide Ontari

ช้าก่อน!!
เลเวล 32 เช็ค!!
ถ้าไม่สามารถหาอุปกรณ์สร้างขึ้น 1 เมื่อภารกิจสำรวจเลเวล 32 เด้งขึ้นมา ให้ทางการล่าในสถานที่ที่ Armor Cube และ Weapon Cube ของพื้นที่เลเวล 30 ออกมา และหาผลผลิตก็จะเป็นการดี ผลผลิตที่เหลือยกเว้นปลาสามารถเก็บเกี่ยวกับที่ Estate ส่วนปลาสามารถรับผ่านทางการตกปลาเมื่ออยู่ในสถานะติดตั้งเบ็ดตกปลา
หลังจากล็อคอินในวันถัดไป!
– สิ่งที่ควรเช็คอย่างแรกก่อนคือเกิดแผนที่ และตรวจสอบพื้นที่ที่แนะนำประจำวันนี้ เพราะว่าถ้าเล่นเกมในพื้นที่ที่แนะนำประจำวันนี้ ก็จะได้รับบัฟพื้นที่

Level 33. ภารกิจสำรวจและการสำรวจพื้นที่เลเวล 32 “Dusk Lakes”

เล่นในพื้นที่แนะนำเป็นหลัก หลังจากทำเควสสำรวจและ Reconstruction Quest ทั้งหมดในพื้นที่เสร็จสิ้น จะทำให้ทำภารกิจที่เหลืออยู่ในภารกิจ Reconstruction ได้อย่างสะดวก

สิ่งที่จะต้องตรวจสอบก่อนอยู่เสมอเมื่อเชื่อมต่อหลังเลเวล 33
– ตรวจสอบภารกิจประจำวันนี้, สถานการณ์การสำรวจ
– ตรวจสอบพื้นที่แนะนำประจำวันนี้ (ยิ่งเลเวลสูงขึ้นให้เลือกสถานที่ที่มีบัฟหรือสถานที่ที่มีรางวัลดีแล้วข้ามไปทำเควส มากกว่าการทำเควสพื้นที่ทั้งหมด)
– ตรวจสอบผลผลิต Estate
– เก็บรวบรวมไอเทมผ่านทางการเล่น Goblin Dungeon
Lv.30 Complete Guide Ontari

ข้อมูลพื้นที่เลเวล 32 Dusk Lakes
– สามารถเข้า Goblin Dungeon เมื่อเลเวล 32 สามารถเข้าได้ 2 ครั้งต่อวัน และพื้นที่นี้เหมาะสำหรับการหาอุปกรณ์เริ่มต้น
– สามารถทำเควส “หุ่นยนต์เหล็กที่ถูกปล้น” ได้ที่ดันเจี้ยน Goblin Cave
– ทำเควสสำรวจก่อน แล้วค่อยเริ่มเควสที่เก็บรวบรวม Major Essence
– ทำ Area Reconstruction Quest เลเวล 30 ด้วยก็จะดี เพราะได้ EXP ดีจนถึงเลเวล 33
– [Reconstruction][Superior Elite]Wailing Turtle , สามารถเล่นเดี่ยวเมื่อมีอาวุธ, อุปกรณ์ +2, ถ้าอยากสร้างไอเทมขั้น 1 ซีรี่ส์ “Black~” จะต้องฟาร์มมอนสเตอร์ Superior Elite[Reconstruction][Superior Elite] Superior Elite พื้นที่เลเวล 30) สามารถ Solo ได้ ถ้า Guardian ออกมาจาก Guardian Rod จะทำให้ง่ายขึ้น และถ้ามี Raptor Automaton ก็จะยิ่งง่ายเข้าไปอีก

Lv.30 Complete Guide Ontari

Tip การดำเนินการ – Goblin Cave
– อ้างอิงเลเวล 34 จะต้องใช้อุปกรณ์สร้างขั้น 1 ที่ Enhance +2 ประมาณ 3 ชิ้น จึงจะสามารถดำเนินการขั้นพื้นฐานได้
– ดันเจี้ยนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นใหญ่ๆ:
– เส้นทางที่ต่อเนื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงบอสระดับกลาง – ช่วงมอนสเตอร์ทั่วไป
– บอสระดับกลาง – Goblin King นั้นจะต้องหยุดการโจมตีลูกธนูวงกว้าง หรือหลบหลีก และควรจัดการพวก Goblin ที่อยู่รอบๆ ก่อนแล้ว ค่อยต่อสู้กับ Goblin King
– บอสดันเจี้ยน – ให้ถนอม CP ไว้ และเมื่อบอสเรียกมอนสเตอร์ทั่วไปออกมา จะสามารถใช้สกิลวงกว้างที่ใช้ CP จัดการได้อย่างง่ายดาย
– ไม่สามารถใช้ Guardian Rod แต่ว่าสามารถใช้ไอเทมบัฟ(พื้นที่พิเศษเช่นดันเจี้ยน).

ถ้าทำ Area Reconstruction Quest เลเวล 30, 31 ทั้งหมดแล้ว ตอนนี้จะเป็นการทำภารกิจสำรวจพื้นที่เลเวล 32 อย่างเป็นทางการ และหลังจากทำเควสสำรวจเสร็จแล้ว ให้ลองทำเควสกวาดล้างและ Reconstruction Quest พื้นที่เลเวล 32 ดูสิ

ช้าก่อน!!
การสร้าง Brick
– สามารถรับ Broken Brick ในอัตราที่กำหนดผ่านทางการเก็บรวบรวม สามารถสร้าง Brick 1 ชิ้นต่อชิ้นส่วน 10 ชิ้นได้ที่ Furniture Workbench ใน Estate Workbench เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นในการอัพเกรด ดังนั้นจะต้องรวบรวมให้ดีๆ (ยกเว้นคลัง)
– อีกทั้งถ้าจัดส่งทรัพยากรต่างๆ ที่ Delivery Manager ใน Estate ต้องการ จะได้รับ Residence Token เป็นรางวัล ซึ่งสามารถรวบรวม Token นี้มาซื้อ Brick จาก Residence Token Exchange ที่อยู่ข้างๆ ได้
Lv.30 Complete Guide Ontari

Level 34. สำรวจพื้นที่เลเวล 33 “ Rocky Falls” และ Automaton

สิ่งที่จะต้องทำเมื่อเลเวล 34
– ภารกิจสำรวจและสำรวจพื้นที่เลเวล 33
– ทำ Area Reconstruction Quest เสร็จสิ้น

ข้อมูลพื้นที่เลเวล 33 Rocky Falls
– ทำเควส “อดีตที่หวนกลับมา, ตามหาความทรงจำที่กระจัดกระจาย” ด้วยภารกิจสำรวจ
– ถ้าใช้ไอเทมใน Acheivement (อาทิเช่น Potion, Rune Scroll) ต่อเนื่อง อย่าเสียดายไอเทมของใช้ฉุกเฉินเพื่อทำ Acheivement [ไอเทม] ที่บรรลุ เมื่อบรรลุขั้นสุดท้ายแล้ว จะสามารถรับ High-tier Rune Scroll Box

Lv.30 Complete Guide Ontari

เควส “อดีตที่หวนกลับมา, ตามหาความทรงจำที่กระจัดกระจาย”
– ถ้าเริ่มเควสจะกลับไปยังสมัย Nousgard และจะเกิดเควสทั่วไป
– ถ้าทำเควสทั้งหมดเสร็จแล้วและสนทนากับ Lapin ก็จะกลับมาที่พื้นที่ Rocky Falls อีกครั้ง
– ถ้ากลับมาที่ Rocky Falls แล้วเควสสำรวจจะเริ่มต้นขึ้น และถ้าเคลียร์ทั้งหมดแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น Reconstruction Quest

Tip การทำเควสสำรวจ
– Essence Collector จะทำงานพร้อมกัน 3 อันและการดำเนินการก็จะมีประสิทธิภาพที่ดี (Normal, Major(Collect), Rare)
– เควส Eliminate Ruler Latun ที่เปิด หลังจากกวาดล้าง 1, 2 เสร็จสิ้น นั้นจะต้องจับปาร์ตี้ 5 คน
– ถ้าทำเควสสำรวจเสร็จสิ้น จะถูกเซ็ตเป็นพื้นที่ล่าที่ได้รับ Gold และพื้นที่ล่าที่ได้รับอาวุธ บนท้องฟ้าจะถูกเซ็ตเป็นพื้นที่ล่าที่ได้รับ EXP
– แม้ว่าจะทำ Reconstruction Quest เสร็จสิ้นหมดแล้ว แต่ถ้าเลเวลไม่อัพก็จะต้องทำเควสพื้นที่เลเวล 33

Automaton(Automaton Workshop)
– ตั้งแต่เลเวล 34 เมนู Automaton จะถูกเปิดออก Automaton นั้นมี Automaton ที่ได้รับเป็นรางวัลจากการทำเควส และถ้ามีส่วนประกอบก็จะสามารถสร้าง Automaton ได้ด้วย เลเวล 32 จะสามารถสร้าง Raptor ขั้น 2 แต่ไม่สามารถใช้งานในตอนนั้นได้ แต่ถ้าเลเวล 34 แล้วจะสามารถใช้งานได้ผ่านทางเมนู Automaton
– Completed Automaton จะทำหน้าที่ต่อสู้ด้วยกันโดยมีคอนเซ็ปท์แบบสัตว์เลี้ยง Automaton จะแบ่งออกเป็น Ground, Fly และ Attack, Defense, Support (ฮิลปริมาณเล็กน้อย) ระยะเวลาการเรียกคือ 1 ชั่วโมง และถ้าถูกทำลายในขณะต่อสู้ หรือเวลาใช้งานเสร็จสิ้นก็จะหายไป Automaton มีระดับเช่นเดียวกับไอเทมอื่น
– สามารถมอบ ‘Part Fragment’ ให้แก่ Automaton Manager ที่อยู่ที่ Estate เพื่อแลกเปลี่ยนเป็น Automaton Body or Part ประเภทที่ต้องการได้
– ถ้ากดปุ่ม Lv.30 Complete Guide Ontari ที่ Part Recovery ที่มีโอกาสปรากฎเมื่อล่ามอนสเตอร์ในพื้นที่เลเวล 34 ขึ้นไป จะได้รับ Part Fragment บางครั้งมีโอกาสที่จะดรอป Automaton Body or part ด้วย
– ยิ่งตัวเลขระดับของ Automaton สูง ก็จะยิ่งมีความสามารถที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น (1 ~ 8 Tier)
– Ground: Raptor(1~3) -> Griffin(4~6) -> Bear(7~8)
– Fly: Bat(1~3) -> Bee(4~6) -> Behemoth(7~8)

Lv.30 Complete Guide Ontari Lv.30 Complete Guide Ontari

Level 35. สำรวจพื้นที่เลเวล 34 “Valley of Unrest ” และอัพเกรด Estate

สิ่งที่จะต้องทำเมื่อเลเวล 35
– เลื่อนขั้น Gathering Mastery ขั้น 2(สามารถเก็บรวบรวมขั้น 2 ได้ตั้งแต่เลเวล 35)
– อัพเกรด Estate ขั้น 2
– อัพเกรด Workbench ขั้น 2
– ทำภารกิจสำรวจ และเควสสำรวจพื้นที่เลเวล 34
Lv.30 Complete Guide Ontari
การทำเควสใน Valley of Unrest
จะต้องทำเควสตามลำดับได้แก่ เควสสำรวจ -> Reconstruction Quest -> Reconstruction RvR Quest เควส RvR นั้นจะอยู่ในพื้นที่ชายแดน มาทำเควสทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่เลเวลดังกล่าวกันเถอะ

ข้อมูลพื้นที่เลเวล 34 Valley of Unrest
– เป็นพื้นที่ที่สามารถพบศัตรูและบางเควสจะต้องดำเนินการใกล้กับค่ายศัตรูหรืองานที่จะต้องฆ่า NPC ของศัตรู
– นอกจากเควสสำรวจพื้นที่แล้ว จะมอบเควส RvR เป็น Reconstruction Quest ที่มอบให้ที่ฐานบริเวณชายแดน
–  เป็นพื้นที่เริ่มต้น Part Recovery สามารถรับ Automaton Part ในบางครั้งผ่านทาง Part Recovery ตั้งแต่พื้นที่เลเวล 37 จะต้องมี Part Recovery Acheivement จึงจะสามารถ Part Recovery ได้ ซึ่งควรทำอย่างต่อเนื่อง

White Citadel’s Crisis ดันเจี้ยนเลเวล 35
– ดันเจี้ยนแบบปาร์ตี้แรกทีเปิดในเลเวล 35 ถ้าเข้าไปที่ดันเจี้ยน จะขี่ Powered Suit หนึ่งใน 3 เครื่องที่อยู่บน Airship
– มีความแตกต่างกับดันเจี้ยนเกมทั่วไป ถ้าขี่เรือที่อยู่ที่ทางเข้าของดันเจี้ยนแล้วเริ่มเล่นดันเจี้ยน เรือขนาดใหญ่ของ Black Herald จะขนาบทั้งสองข้างและโจมตีเข้ามา ปาร์ตี้ 3 คนที่ขี่ Powered Suit จะต้องกำจัดเหล่าศัตรูที่บุกรุกด้วยเรือ และจะต้องโจมตีเหล่าศัตรูที่ขี่เรือรบของ Black Herald
– แม้ว่าจะป้องกันสำเร็จแล้วก็ตาม แต่ว่าเรือจะอับปางลงเพราะการโจมตีของ Black Herald แล้วตกลงไปยัง Floating Island และจะได้ต่อสู้กับบอส บอสจะปรากฏตัวพร้อมกับลูกสมุนที่ใช้เวทย์ และใช้เวทย์วงกว้างมากมาย และใช้ Blink (เคลื่อนที่ในพริบตา) ดังนั้นการใช้สตันจะเป็นประโยชน์
Lv.30 Complete Guide Ontari Lv.30 Complete Guide Ontari

ช้าก่อน!!
การ Casting ของมอนสเตอร์เป้าหมาย
– ไอค่อนเป้าหมายจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่ช่อง ถ้าไฟสีแดงเข้ามาที่รูปสี่เหลี่ยมแต่ละอัน ก็จะเป็นการดำเนินการ Casting จะมีแถบ Casting ปรากฎที่ด้านล่างแถบ Health ของมอนสเตอร์ แต่ว่าถ้ากำลังจดจ่อกับการต่อสู้ก็จะทำให้ดูลำบาก ดังนั้นการดูที่ Crosshair ก็จะทำให้รู้ได้ง่ายว่ามอนสเตอร์มี Casting หรือไม่

เควส “เก็บเหรียญแล้ว”
– ถ้าลองล่ามอนสเตอร์บินใน Valley of Unrest จะได้รับไอเทมที่ชื่อว่า “Sky Wanderer Trade Group Token” ถ้าได้รับ Token แล้วเกิดเควสดังกล่าว NPC สำหรับจบเควสจะอยู่ที่ Low Sky ซึ่งอยู่ใกล้กับ Middle Floor ดังนั้นจะต้องขี่พาหนะที่ฐานสำรวจ แล้วขึ้นไปถึง Floating Island ที่อยู่ที่ Low Sky
*Sky Wanderer Trade Group, Black Flag Trade Group ทั้งหมดตั้งอยู่ที่ระดับความสูงใกล้ Middle Floor ทั้งหมด (ประมาณ 350m, ลิฟท์)
Lv.30 Complete Guide Ontari

Area Reconstruction Quest
– ส่วนใหญ่จะเหมือนกับเควสสำรวจ แต่ว่าจะได้รับเควส [Sky][Superior Elite]เพิ่มอีก
– เพิ่มเควส [Reconstruction][RVR] อสูรแห่งท่าจอดเรือ เนื่องจากระยะทางไกล และเป็นฝ่ายศัตรู ดังนั้นเลเวลดังกล่าวจึงทำได้ยาก จึงควรอัพเลเวลเสียก่อน เควสทั้งหมดยกเว้นเควส [Reconstruction] เหล่านักรบ Nomad, [Reconstruction]ความยุติธรรมของ Nomad นั้นเป็นเควสที่จะต้องทำกลางอากาศ ดังนั้นจะต้องใช้ Stamina Potion เพื่อจัดการ Stamina ของ War Wyvern

เควส Reconstruction RvR
– เป็นพื้นที่ที่สามารถพบศัตรูและบางเควสจะต้องดำเนินการใกล้กับค่ายศัตรูหรืองานที่จะต้องฆ่า NPC ของศัตรูนอกจากเควสสำรวจพื้นที่แล้ว จะมอบเควส RvR เป็น Reconstruction Quest ที่มอบให้ที่ฐานบริเวณชายแดน
– ถ้าทำเควสที่ติด Tag [Reconstruction][RVR] สำเร็จ จะได้รับ Realm Token สามารถรวบรวม Realm Token เพื่อแลกเป็นไอเทมได้
– ในระหว่างทำเควสจะต้องกำจัด Guard ฝ่ายศัตรู แต่ว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามก็จะรับเควสเดียวกันด้วย ดังนั้นจึงเสี่ยงต่อการปะทะกัน ถ้าเป็นไปได้ การต่อสู้และการเก็บรวบรวมในสถานที่ที่มี Guard ฝ่ายตัวเองอยู่ก็จะปลอดภัยขึ้นมาหน่อย
– ถ้าไม่โดนศัตรูขัดขวางก็สามารถเก็บรวบรวม Floating Stone ได้ค่อนข้างง่ายดาย เนื่องจาก Guard ของศัตรูจะทำการโจมตีผู้เล่นก่อน ดังนั้นถ้าล่อให้ไปยังสถานที่ที่มี Guard NPC ฝ่ายเราอยู่จำนวนมากก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดาย

Level 36.
ภารกิจสำรวจและการสำรวจพื้นที่เลเวล 35 “Mistwood Plains” , เก็บรวบรวมผลผลิตขั้น 2

สิ่งที่จะต้องทำเมื่อเลเวล 36
– ทำเควสสำหรับและภารกิจสำรวจพื้นที่เลเวล 35
– อัพเกรด Estate Production Facility
– เก็บ Brick เพื่ออัพเกรด Workbench ขั้น 2
– เก็บรวบรวมผลผลิตขั้น, สร้างและ Enhance ไอเทมการสร้าง
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่แชร์กันกับฝ่าย Vulpin และพื้นที่เขตแดน ดังนั้นจึงเกิดเควส RvR ด้วย ผู้เล่นฝ่ายศัตรูก็จะข้ามมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจะต้องระวังตัวในการทำเควสและการล่า

ข้อมูลพื้นที่เลเวล 35 “Mistwood Plains”
– สามารถทำ RvR Reconstruction Quest ด้วย Conflict Zone
– ถ้า Mastery ขั้น 1 เกิน 100 จะสามารถเก็บรวบรวมวัตถุดิบการสร้างขั้น 2 ได้

Mistwood Plains Tip การทำเควสสำรวจ
– เควส [Pioneer] ฝูง Gorilla ที่อันตราย มีเควสที่ทำในพื้นที่เดียวกับในฝ่าย Vulpin ซึ่งเป็นฝ่ายศัตรูด้วย ซึ่ง Flow เควสอาจทับซ้อนกันได้ ตอนทำเควสจะต้องควรระวังหลังอยู่เสมอ

Level 36~37.
สำรวจพื้นที่เลเวล 36 “Howling Lands” และเควสพื้นที่แนะนำ

สิ่งที่จะต้องทำหลังจากล็อคอิน
– เก็บรวบรวม Estate Production Facility
– Delivery
– ตรวจสอบพื้นที่และทำเควสพื้นที่แนะนำ
– ทำเควส Mistwood Plains RVR ก่อน
– บรรลุความสำเร็จในการเก็บ Part “First Step of Part Recovery” สูง (10 ครั้ง), ต่ำ (50 ครั้ง)
Lv.30 Complete Guide Ontari

เควสเปิดคอนเทนต์บิน [สู่แหล่งบุกเบิกท้องฟ้าที่สูงยิ่งขึ้น]
– ถ้าทำเควส [สู่แหล่งบุกเบิกท้องฟ้าที่สูงยิ่งขึ้น] จะสามารถใช้ Airship Crafting Vendor
– สามารถสร้าง Airship Liberasyon ถ้ากดปุ่ม Lv.30 Complete Guide Ontari โหมดจัดการ Airship จะถูกเปิดออก
– สามารถทำการสร้างและการอัพเกรด อาทิเช่น Airship, Cannon, Powered Suit โดยการไปหา Airship Craft Manager NPC

ช้าก่อน!!
อัพเกรด Airship Yard
– ตั้งแต่ Howling Lands จะสามารถสร้าง Airship Liberasyon และใช้งานได้
– Airship นั้นจะแตกต่างกับพาหนะแบบ 1 คน ซึ่งจะสามารถติดตั้ง Cannon และผู้เล่นอื่นก็สามารถขี่ได้ (จำนวนของผู้เล่นที่สามารถขี่จะแตกต่างตามประเภทของ Airship ถ้าลองเพิ่ม Contribution ที่ได้รับจาก Realm Reconstruction จะสามารถสร้าง Airship ที่หลากหลายได้)

Lv.30 Complete Guide Ontari
– จะต้องใช้ Airship เท่านั้นจึงจะสามารถต่อสู้กลางอากาศได้ที่ Middle Sky จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงสำหรับทำให้ Airship คงอยู่ แล้วสามารถเรียกผ่านทาง Airship Pager เท่านั้น

Lv.30 Complete Guide Ontari
– ในกรณีที่ Airship HP ลดลงเนื่องจากการต่อสู้กับมอนสเตอร์ จะสามารถใช้ Repair Kit เพื่อซ่อมแซมได้ Repair Kit สามารถสร้างได้ที่ Airship Yard หรือจ่าย Gold เพื่อซื้อกับ NPC
Lv.30 Complete Guide Ontari

Tip การดำเนินการเควสสำรวจ
– Essence Collector จะดำเนินการพร้อมกันในกรณีที่เป็น Redcrowned Herb และในกรณีที่เป็น Condensed Essence จะดำเนินการ Rare Essence Collector พร้อมกัน
– Bighorn Roaring Gargoyle ซึ่งเป็นมอนสเตอร์เป้าหมายเควส [Pioneer][Sky]สัตว์ไร้ฟัน จะมีจำนวนน้อย และจะต้องเดินตามหา ถ้าใช้การย้ายแชนแนลก็จะดำเนินการได้ง่ายขึ้นหน่อย

Tip ลำดับการอัพเกรด Estate
– ถ้าอัพเกรด Estate เป็นขั้น 2 จะสามารถอัพเกรด Production Facility และ Workbench จากขั้น 1 เป็นขั้น 2 ได้ ในการอัพเกรด Production Facility และ Workbench ต่างๆ จะต้องใช้ 26,100 Gold ซึ่งถ้าต้องการอัพเกรด Production Facility ทั้งหมดในตอนนั้น ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
– ลำดับการใช้งานสูงนั้น Workbench ก็จะเรียงเป็น Weapon Workbench-Armor Workbench หลังจากนี้ให้ทำการอัพเกรด Alchemy, Cooking, Furniture Workbench จากการเลือก
– Production Facility แนะนำให้อัพเกรดตามลำดับ Mine–Arboretum–Farm ก่อน หลังจากนี้ถ้าอยากใช้ Automaton ระดับที่สูงขึ้น ให้ทำการอัพเกรด Workshop เสียก่อน
Lv.30 Complete Guide Ontari

Level 37~38.
สำรวจพื้นที่เลเวล 37 “Big Tusk Woods”, Research Committee, สร้างอุปกรณ์ขั้น 2

สร้างอุปกรณ์ขั้น 2
– ในการสร้างอุปกรณ์ขั้น 2 นั้นจะแบ่งออกเป็น Black Blade Set และอุปกรณ์ Normal
– อ้างอิงผู้เล่นเดี่ยว ถ้าทำการสร้างอุปกรณ์ทั่วไปมาใช้ก่อน ก็พอจะล่า Superior Elite ได้ ถ้าทำการรวบรวม Rare Skin Fragment, Outpost Armor, Weapon Superior Cube แล้วเปลี่ยนเป็นไอเทม Set ก็จะเป็นการดี
– ถ้าล่า Superior Elite จะได้รับวัตถุดิบที่ใส่เข้าไปใน Black Blade/Mantle Set ซึ่งจะสุ่มดรอป Leather หรือ Tooth
– จำนวนวัตถุดิบที่จะต้องรวบรวมจะขึ้นอยู่กับว่าจะสร้างไอเทม Set แค่ไหน แนะนำให้ใช้ Essence Collector ระดับ Legend ในการฟาร์ม
– เมื่อติดตามเควสในหน้าต่างแจ้งเตือนเควสที่ด้านขวาของหน้าจอเกม ตำแหน่งของ Superior Elite จะถูกแสดงที่แผนที่ ซึ่งทำให้ง่ายขึ้น
– ไอเทมซีรี่ส์ ‘Black’ Set จะแบ่งออกเป็น 2 Set
– Black Blade Set(5 pieces): อาวุธหลัก, อาวุธเสริม, เกราะ, สนับแข้ง, ถุงมือ
– Black Barrier Set(2 pieces): หมวก, รองเท้า
– การรวบรวม WQ Token มากๆ แล้วซื้อหมวกเหล็กและรองเท้าผ่านทาง NPC Exchange

Lv.30 Complete Guide Ontari

ทำเควสสำรวจ
– ในพื้นที่ Big Tusk Woods นั้น ขอแนะนำให้ซื้อ Rare Essence Collector และ Major(Blueberry Essence Collector) 2 ชิ้น และเปิดใช้ในการทำเควส
– ถ้าทำเควสสำรวจเสร็จสิ้น ที่พื้นดินจะเซ็ตเป็นพื้นที่ได้รับ Gold และพื้นที่ได้รับเกราะ ส่วนบนท้องฟ้าจะเซ็ตเป็นพื้นที่ได้รับ EXP และพื้นที่ได้รับอาวุธ

“Red Ant Tunnel” ดันเจี้ยน Solo เลเวล 37
– เป็น Instance Dungeon ทั่วไป กลุ่มที่ประกอบไปด้วยมอนสเตอร์ Elite และมอนสเตอร์ทั่วไป 2 ตัวกำลังลาดตระเวนอยู่บริเวณที่มีบอสอยู่ตรงกลางจำนวน 4 กลุ่ม
– เนื่องจากถ้ามอนสเตอร์บอสรับรู้ถึง Aggro จะต้องรับ Aggro จากมอนสเตอร์อื่นพร้อมกัน แล้วต่อสู้กับทั้งหมดในครั้งเดียว ดังนั้นระดับความยากของการต่อสู้จะสูงขึ้น โชคดีที่บอสจะไม่โจมตีก่อน ดังนั้นจะต้องดึงทีละกลุ่มมาจัดการ
– มอนสเตอร์บอสนอกจากใช้สกิลวงกว้างแล้ว ยังมีอีก 2 แพทเทิร์น
– ในช่วงเวลาที่กำหนดจะมีการทำให้ไข่รอบๆ แตกพร้อมกับส่งลูกแมงมุมออกมา แต่ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ถ้าทำลายไข่แมลงพร้อมกับจัดการกลุ่มมอนสเตอร์ทั่วไป ก็จะสามารถลดรูปแบบการรับมือ และทำให้ง่ายต่อการโจมตีบอส
– แพทเทิร์นอื่นก็คือ ตัวเองจะขุดดินเข้ามา และเรียกลูกน้องออกมาประมาณ 6 ตัว จะมี Health สูงกว่ามอนสเตอร์ที่ออกมาจากไข่ ดังนั้นจะต้องจัดการก่อน แล้วเคลื่อนที่ไปทางกำแพงเพื่อหลบหลีกสกิลวงกว้างของบอส
– ลองรวบรวมไอเทมเซ็ตที่ดรอปในดันเจี้ยนนี้กันเถอะ!

เควส Research Committee
– เริ่มต้นเควส Research Committee ตั้งแต่พื้นที่เลเวล 37 ถ้า Research Committee’s Flare เพียงพอ จะสามารถดำเนินการซ้ำได้
– เพียงแค่สนทนากับ NPC เควสก็เสร็จสิ้น ดังนั้นลองใช้ตอนที่ EXP ไม่เพียงพอดูสิ

Lv.30 Complete Guide Ontari

Level 38.
สำรวจพื้นที่เลเวล 38 “Forest of Sorrow”, ฟาร์มสำหรับสร้างขั้น 2

ฟาร์มสำหรับสร้างขั้น 2
– หลังจากทำเควสสำรวจในพื้นที่นี้เสร็จแล้ว จะต้องฟาร์มมอนสเตอร์ Superior Elite, ฟาร์ม Cube เช่นเดียวกับพื้นที่ก่อนหน้า
– เนื่องจากไม่สามารถใช้ Guardian Rod กลางอากาศ ดังนั้นจะต้องมี Automaton Bat ประเภท Attack หรือ Support และจะต้องเปิดการทำงานของ Mythic Areial Essence Collector เพื่อดำเนินการ

ช้าก่อน!!
อัพเกรด Airship Yard
– การสร้าง Cannon และการอัพเกรด Airship ที่ใช้เมื่อทำเควส Middle Sky จะต้องสร้างผ่านทางภารกิจการสร้างที่ Airship Yard ทั้งหมด
– จะต้องอัพเกรดหัวข้อการวิจัย Airship/Cannon ผ่านทาง Airship Yard Manager แล้วภารกิจการสร้างจึงทำงาน และเสีย Reconstruction Token
– ต้องการระดับ Realm Reconstruction ของผู้เล่นเพื่อสร้าง Airship ในระดับที่สูงขึ้น จะต้องทำการบริจาคไอเทม Realm Reconstruction และ Reconstruction อย่างสม่ำเสมอทุปวัน จึงจะสามารถสร้าง Airship และ Cannon ของ Tier ระดับสูงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
– รางวัลที่สามารถรับบริจาค Reconstruction จะแบ่งเป็นของใช้ที่สามารถใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ อาทิเช่น Experience Restoration Scroll, Windpath Potion
– เนื่องจาก Cannon เป็นไอเทมใช้แล้วหมดไปจึงมีการใช้วัตถุดิบมากพอสมควร ดังนั้นควรเตรียมไว้ล่วงหน้า

Tip การทำเควสสำรวจ
– เนื่องจากเควสสำรวจพื้นที่เลเวล 38 จะต้องดำเนินการที่ท้องฟ้าทั้งหมด 6 เควส ดังนั้นจะต้องเตรียม Stamina Potion หรือ Totem of Blessing: Stamina(Armor Workbench ขั้น 2) ให้เพียงพอ
– ในพื้นที่ดังกล่าวจะมีมอนสเตอร์ที่จะต้องกำจัดบนท้องฟ้ากระจัดกระจายอย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างอิสระโดยไม่มี Flow ต่างหาก
– ในบรรดามอนสเตอร์เควสจะมีมอนสเตอร์ Elite อยู่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้ Boosting ที่เกี่ยวกับการต่อสู้
– จำเป็นต้องเรียก Fly(Bat) Automaton ก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้ให้ใช้ Minor Rejuvenation Potion IV ล่วงหน้า และจะต้องกินทุกๆ คูลดาวน์ จึงจะสามารถล่าได้อย่างปลอดภัย
– โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่นี้จะต้องการ Title ที่ชื่อว่า “First Step of Part Recovery” เพื่อ Part Recovery ซึ่งเป็น Title ที่สามารถรับได้จากการทำ Part Recovery 50 ครั้งขึ้นไป
– ครบ 50 ครั้ง สามารถตรวจสอบได้ที่ หน้าต่าง Acheivement -> Acheivement ทั่วไป -> Part Recovery
– ถ้าทำเควสสำรวจเสร็จสิ้นแล้ว จะถูกเซ็ตให้เป็นพื้นที่ล่าที่ได้รับ Aerial Armor, พื้นที่ล่าที่ได้รับ EXP และพื้นที่ล่าโหมด Hard

เควส Middle Sky
– ทำเควส  [Reconstruction][Middle Floor] Pond of Serenity Sky Skyterror : ขอบเขตของ Harth แบ่งออกเป็น 4 ขั้นใหญ่ๆ ได้แก่ Ground, Low Floor, Middle Floor, High Floor
– พาหนะบินแต่ละอันจะมีการจำกัดระดับความสูงที่สามารถบินได้ สามารถเคลื่อนที่ไปถึง Middle Floor ด้วยพาหนะก็จริง แต่ว่าการมอบดาเมจที่มีความหมายนอกจาก Siege Damage นั้นเป็นไปได้ยาก จึงไม่สามารถต่อสู้ได้อย่างแท้จริง
– มอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวที่ Middle Floor ขึ้นไปจะมีระดับ Elite ซึ่งมี Health สูงเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องโจมตีด้วย Cannon และจรวดที่ติดอยู่ที่ Airship ซึ่งจะมอบ Siege Damage อย่างได้ผล
– Airship Cannon มีสามตำแหน่ง ได้แก่ ด้านหน้า, ด้านซ้าย, ด้านขวา ถ้ามอนสเตอร์เป็นเป้าหมาย จะสามารถใช้การคลิกเมาส์ซ้ายตามทิศทางของ Airship
– ถ้ายิง Airship เป็นเป้าหมายซ้าย/ขวา Cannon ด้านซ้าย/ขวาจะถูกยิงออกไป และถ้าเป้าหมายเป็นด้านหน้า Airship Cannon ด้านหน้าก็จะถูกยิงออกไป

Lv.30 Complete Guide Ontari
– จะต้องมีไอเทมสำหรับซ่อมอยู่ใน Inventory เสมอ จึงจะสามารถซ่อมด่วนเมื่อ Airship ได้รับความเสียหาย

Tip!!
Rune Scroll ที่แนะนำ
1) Rune of Critical Hit Accuracy: ใช้สกิล Critical Hit หลังสกิลก่อนที่จะใช้การโจมตีสุดท้าย
2) Rune of Acceleration: เนื่องจากหลังจากใช้สกิลโดยการคลิกเมาส์ขวา ความเร็วในการโจมตีจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็นผลดีต่อการโจมตีทั่วไปที่ช่วยเติม CP
3) Rune of Shield: ถ้าเซ็ตเงื่อนไขการเกิดผลเมื่อ Health เป็น 10% มันจะดีมากเมื่อใช้ตอนที่คุณหลบหนีก่อนจะตาย
4) Rune of Regeneration: เช่นเดียวกับ Rune of Shield ถ้าเซ็ตไว้ที่ต่ำกว่า Health 10% ก็จะช่วยประหยัดเวลาในการกิน Potion
5) Rune of Speed Increase: ตั้งค่าเงื่อนไขการเกิดสกิล Stun ใช้พร้อมกับ Stun เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
6) นอกจากนี้ให้เซ็ต Rune of Vampire หรือ Rune of Attack Damage กับสกิลด้วยการคลิกเมาส์ซ้าย ในแต่ละอาชีพจะมี Rune ที่เกี่ยวข้องกับ Skill ดังนั้นแม้ว่าจะเป็น Rune ที่ตัวเองชอบ แต่ควรเซ็ต Rune ที่จะใช้ในเชิงกลยุทธ์มากกว่า

Lv.30 Complete Guide Ontari

Level 39.
พื้นที่เลเวล 39 “Hope Banner Grand Outpost”, การเริ่มต้นการค้า

– ตอนนี้สามารถเคลื่อนที่ระหว่าง Woodland Outpost กับ Grand Outpost ผ่านทาง Teleport NPC ถ้ารวบรวม Gold ได้มากๆ ก็จะสามารถย้าย Residence ไปยัง Premium Estate ซึ่งเป็นบ้านฟิลด์ก็จะดี
– Premium Estate มีค่าซื้อและค่าจัดการไม่เยอะ แต่ว่ามีข้อจำกัดของตำแหน่งบ้าน ดังนั้นถ้าอยากตัดบ้านในฟิลด์ที่ได้เปรียบก็จะต้องยึดครองล่วงหน้าก่อน

เปิดคอนเทนท์การค้าหลังภารกิจสำรวจ
– หลังจากทำภารกิจสำรวจ Hope Banner Grand Outpost ถ้าจบเควสสำรวจแล้วคอนเทนต์การค้าจะถูกเปิดออก ผู้เล่นไม่ได้ดำเนินการโดยตรง แต่ว่าจะดำเนินการผ่านทาง Trade Agent NPC โดยอัตโนมัติ และรวบรวมสินค้าที่รวบรวมมาในระหว่างเล่นเกมเอาไว้ จากนั้นให้ทำการค้าผ่านทาง Manager ก็จะได้รับ Gold ในปริมาณที่กำหนด
– เนื่องจากราคามีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา จึงเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ Gold ที่ได้รับจากการค้าขาย แต่ขอแนะนำให้ทำการจัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีราคาสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และสินค้าที่แต่ละพื้นที่ต้องการนั้นจะมีการกำหนดไว้ต่างหาก
– จะต้องทำเควสสำรวจแต่ละพื้นที่ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน จึงจะแสดง UI ให้ไปยังพื้นที่ที่สามารถทำการค้า

Lv.30 Complete Guide Ontari

Tip การทำเควสสำรวจ
– เควสสำรวจ Hope Banner Grand Outpost ประกอบด้วยเควสพื้นดิน 4 เควส และเควสกลางอากาศ 2 เควส หลังจากทำเควส [Pioneer][Sky]เสียงสายฟ้าฟาด, เควส [Pioneer][Sky]รวบรวมเหล็กใน ให้ทำเควสสำรวจ 5 เควสที่ดำเนินการที่พื้นดิน [Pioneer]กำจัดแมลงมีพิษ, [Pioneer]เสื้อขนสัตว์อันอบอุ่น [Pioneer] แมลงที่โหดเหี้ยม, [Pioneer]กวาดล้างพวกแมลงเหล็ก ตามลำดับ
– ถ้าทำเควสสำรวจเสร็จสิ้น บนพื้นดินจะถูกเซ็ตเป็นพื้นที่ล่าที่ได้รับอาวุธ, พื้นที่ล่าที่ได้รับ EXP และกลางอากาศจะถูกเซ็ตเป็นพื้นที่ล่าที่ได้รับ Gold

[Reconstruction][Superior Elite]ด้วงยักษ์
– Hercules ซึ่งเป็นมอนสเตอร์เป้าหมายของเควสด้วงยักษ์ จะอยู่ตรงกลางและคอยปกป้อง ก่อนที่จะต่อสู้กับ Superior Elite สิ่งสำคัญอยู่ที่การจัดการพวกลูกน้องที่อยู่ใกล้เคียง
– สิ่งของที่จะต้องเตรียมการก่อนมีดังต่อไปนี้:

    • Acceleration Rune(เงื่อนไข: ใช้สกิล)
    • Minor Healing Potion IV
    • Minor Rejuvenation Potion IV
    • Prime Healing Potion ที่สามารถรับได้จากการ Donate(ฟื้นฟู 50%, Cooldown ทั้งหมดของ Potion ทั้งสองประเภทจะแตกต่างกัน).
    • Ground(Raptor) Automaton, ถ้าไม่ได้ครอบครองอยู่จะใช้ Guardian Rod

Lv.30 Complete Guide Ontari

เควส Reconstruction – Middle Sky
– ถ้าจบ Reconstruction Quest พื้นที่แนะนำและเควส RvR ทั้งหมดแล้ว จะแนะนำเควส Reconstruction Middle Floor เควส Middle Sky จำเป็นต้องใช้ Airship ซึ่งน่าจะมีอยู่แล้ว ดังนั้นให้สร้างพวก Cannon ที่จะติดตั้งกับ Airship และทำการวิจัย Airship เอาไว้ ในการทำสิ่งนั้นต้องการ Contribution และระดับ Reconstruction ที่รวบรวมได้จากการทำภารกิจ Realm Reconstruction, Reconstruction Quest
– ทุกครั้งที่ระดับ Reconstruction เพิ่มขึ้น ให้ตรวจสอบหน้าต่างสถานะ Airship Yard Manager และถ้าทำการวิจัย Airship จะสามารถทำเควสการสร้างอุปกรณ์ผ่านทางแท๊ปอุปกรณ์ Airship
– ถ้าสร้างอุปกรณ์เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม <U> แล้วลงทะเบียน Cannon ที่ Airship และให้ขึ้นลิพท์ที่ Tower(Metal Lava Grand Outpost) ซึ่งมี Pager แล้วหลังจากเรียก Airship แล้วให้ไปตามหาเครื่องหมายที่เป็นเป้าหมายเควส
– Cannon นั้นจะมีด้านหน้า, ด้านขวา, ด้านซ้าย ซึ่งถ้าใช้ปืนด้านใดด้านหนึ่งอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เกิด overheat ดังนั้นจะต้องเปลี่ยนทิศทางด้วยปุ่มทิศทาง (WSAD) พร้อมกับยิงไปด้วย บอสที่มี Health 1 ล้านขึ้นไปจะสู้คนเดียวลำบาก แต่ว่าสามารถล่าได้อย่างง่ายดายจนถึง Elite

Lv.30 Complete Guide Ontari

Level 40.
พื้นที่เลเวล 40 “Sunnywind Meadow”, ซื้อ Premium Estate

เควสสำรวจ Sunnywind Meadow
– ถ้าทำภารกิจสำรวจจะสามารถทำเควสสำรวจทั้ง 6 เควสได้ ทำเควสบนพื้นดิน 4 เควส และทำเควสกลางอากาศ 2 เควส
– Sunnywind Meadow นั้นเป็นพื้นที่จะอยู่ประจันหน้ากับแนวรบของฝ่าย Vulpin ถ้าทำเควสก็อาจจะเจอผู้เล่น Vulpin ได้ ซึ่งจะต้องระมัดระวังตัวในการทำเควสอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เควส [Pioneer] เรื่องแปลกของดอกไม้กินคน เป็นพื้นที่ต่อสู้ที่มี Vulpin Guard และ Ontari Guard ถูก spawn ออกมา Vulpin Guard จะถูก spawn ออกมา และถ้ามีผู้เล่นอยู่ใกล้เคียงก็จะล็อคเป้าหมายที่ผู้เล่นก่อนแล้วทำการโจมตี ซึ่งจะต้องระมัดระวังตัวในการทำเควส
– ถ้าทำเควสสำรวจเสร็จทั้งหมด เครื่องหมายพื้นที่ล่าต่างๆ ใน World Map จะทำงาน
– Ground: พื้นที่ล่าที่ได้รับ Gold, พื้นที่ล่าที่ได้รับเกราะ
– Low Sky: พื้นที่ล่าที่ได้รับ EXP
– เมื่อมอนสเตอร์ Superior Elite ร่ายสกิลในเควสการเจรจาไม่สำเร็จ เกจจะแสดงออกมา ถ้าใช้สกิลปิดกั้นการใช้สกิล หรือหลบหลีก จะไม่ถูกโจมตี
– ในกรณีที่ปิดกั้นสกิลของมอนสเตอร์ Elite ถ้ากดปุ่มทิศทางเพื่อออกจากขอบเขตการโจมตีและทิ้งเวลาแล้วโจมตีก็จะสามารถกำจัดได้โดยไม่ลำบาก

การซื้อ Premium Estate
– Premium Estate เป็นบ้านที่ถูกติดตั้งในฟิลด์ทั่วไป มีลักษณะเหมือน Instance Estate แต่ว่า Premium Estate สามารถโชว์ให้ผู้เล่นคนอื่นเห็นได้ และมีจุดเด่นคือมีของเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นอีก
– จำเป็นต้องใช้ Gold จำนวนมากในการซื้อ Premium Estate และเนื่องจากจะเกิดค่าธรรมเนียมการอยู่ (ภาษี) รายวัน ดังนั้นควรจะต้องเตรียม Gold ให้เพียงพอ (ยิ่งเลเวลพื้นที่สูง ราคาซื้อก็จะเพิ่มขึ้น↑)
– ในระหว่างที่มี Premium Estate จะไม่สามารถเข้าไปยัง Instance Estate เดิมได้
– เมื่อเพิ่มจากเลเวล 40 เป็นเลเวล 41 ถ้าอยู่ในสถานะทำ Area Reconstruction Quest ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว จะทำให้ล่าในพื้นที่ที่มี Premium Estate ของตัวเองได้อย่างสะดวกขึ้น
– สิทธิพิเศษ Premium Estate เมื่อต่อสู้กับมอนสเตอร์จะมีผลเพิ่มอัตราดรอปไอเทมและปริมาณการรับ EXP ซึ่งช่วยในการเติบโตได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น การย้ายไปยังพื้นที่ล่าที่ตัวเองทุ่มเทก็เป็นกลยุทธ์อย่างนึงเหมือนกัน
– สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมก็ค่อนข้างดี จะลดปริมาณการเสีย Essence ที่ใช้ทุกครั้งที่ทำการเก็บรวบรวม แต่ว่าปริมาณการเพิ่ม Mastery 100% และทุกครั้งที่เก็บรวบรวมจะได้รับ Earth Essence ที่ใช้ในการอัพเกรด Estate ทีละ 1 ซึ่งแตกต่างกับการเก็บรวบรวมทั่วไป
– การเคลื่อนย้ายไปยัง Grand Outpost เสมอๆ ผ่านทาง Estate Manager ก็ถือเป็นข้อดีข้อใหญ่

Lv.30 Complete Guide Ontari

** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST