ระบบสะสมไอเทม

ภายในเกมมีระบบสมุดภาพสะสมไอเทมเพื่อให้ได้รับบัฟเพิ่มความสามารถต่างๆ ให้กับตัวละครขึ้นอยู่กับการสะสมไอเทมในรายการ ในระบบสมุดภาพสะสมจะมีทั้งหมด 3 ระบบ

1. ระบบสะสมไอเทม Artifact

2. ระบบสะสมไอเทม Equipment

3. ระบบสะสมไอเทมอื่นๆ

เมื่อสะสมไอเทมครบตามที่สมุดกำหนด ก็จะได้รับบัฟที่กำหนดไว้

เงื่อนไข:
1. เมื่อLevel 30 ระบบนี้จะเปิดให้โดย อัตโนมัติ
2. ไอเทมที่ลงทะเบียนไว้ในหนังสือสะสมจะไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก

ขั้นตอนการใช้ระบบสมุดภาพสะสม

1. หากเราต้องการสะสมไอเทมหรือต้องการตรวจสอบว่าเรามีไอเทมในรายการที่ต้องการจะสะสมหรือไม่นั้น ให้เรากด ESC หรือ สังเกตไอคอนดังรูปที่ทำการบอกตำแหน่งไว้ จะเป็นรูปคล้ายๆ อัลบั้มสะสม

2. เมื่อคลิกที่ตำแหน่งตามข้อ 1 แล้วจะ มีหน้าต่างขึ้นมาดังรูปด้านล่างเพื่อตรวจสอบรายการไอเทมสะสม หากต้องการลงทะเบียนไอเทมให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนไอเทม

** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST