ระบบกิลด์

กิลด์จะเป็นสถานที่ที่ผู้คนพบปะ พูดคุย และสร้างคอมมิวนิตี้กัน
เงื่อนไขในการเปิดฟังก์ชันและสร้างกิลด์
– LV.30
– เงินในเกมจำนวน 100,000G
– สมาชิกกิลด์ 30 คน (เพิ่มจำนวนคนได้)

1. สามารถสร้างกิลด์ได้ที่ Main Menu > สถานะกิลด์ Guild > สร้าง Guild
Guild
2. การตั้งค่า Guild play style ในแบบต่างๆ PvE/PvP/friendly เพื่อเป็นการแนะนำสไตล์การเล่นแบบต่างๆ
Guild
3. ผู้เล่นสามารถเข้ากิลด์ได้โดยการไปที่ Main Menu > สถานะกิลด์ Guild > ค้นหา Guild
Guild

** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST