ระบบบ้านพัก

ในเกมเรามีระบบบ้านส่วนตัว เพื่อนำผลผลิตจากฟาร์มมาสร้างไอเทมที่ใช้เสริมขีดความสามารถให้ตัวละคร ทั้งไอเทมประเภทอาหาร ยา อาวุธ ชุดเกราะ เฟอร์นิเจอร์ และคลังเก็บของส่วนตัวได้

เงื่อนไข: เลเวล 30 และผ่านเควสหลักแนะนำการใช้ระบบฟาร์มและบ้านส่วนตัว จึงจะสามารถเข้าใช้ระบบนี้ได้

เมื่อเข้ามายังบ้านส่วนตัวแล้ว จะมีพื้นที่อยู่ 3 ส่วน ให้เรามีอิสระในการดำเนินการต่างๆ ภายในบ้านส่วนตัวของเราเอง

Estate

ส่วนที่ 1 คือบ้านของเรา ภายในบ้านเราจะสามารถติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่ง หลังคา ผนัง พื้น เพื่อให้เกิดความสวยงาม

Estate

ส่วนที่ 2 คือส่วนที่เป็นห้องทำงาน จะมีสิ่งของเครื่องมือที่เราติดตั้งจากระบบอัปเกรดบ้าน เพื่อที่จะได้มีโรงผลิตอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ทำอาหาร ทำยา สร้างอาวุธ ชุดเกราะ และคลังได้

Estate

ส่วนที่ 3 เป็นพื้นที่ใช้เพาะปลูก เพื่อนำไอเทมมาใช้สร้าง สิ่งต่างๆ ในห้องทำงานได้ และทุกครั้งที่ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต Earth energy จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปใช้ในการอัปเกรดบ้านต่อไป

Estate

วิธีการอัปเกรดและติดตั้งพื้นที่เพาะปลูก หลังจากที่เราอัปเกรดบ้านพักของเราแล้ว เราจะสามารถอัปเกรดพื้นที่เพาะปลูกของเราได้ และเมื่ออัปเกรดแล้วจะสามารถวางพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งมีวิธีการดังนี้

วิธีการอัปเกรดพื้นที่เพาะปลูก ให้ไปที่เมนูการอัปเกรดบ้านอยู่ด้านซ้ายของจอ แล้วคลิกซ้ายที่รูปพื้นที่เพาะปลูก จะแสดงจะแสดงดังรูป
Estate
เมื่ออัปเกรดเสร็จสิ้นแล้วเราสามารถติดตั้งพื้นที่เพาะปลูกได้โดย ไปที่เมนู จัดวาง Production Facility
คลิกตามลำดับดังรูปตัวอย่าง จะได้พื้นที่เพาะปลูกก็เป็นอันเสร็จสิ้น
Estate

ระบบบ้านพักภายนอก (Premium Estate)
เป็นระบบที่คล้ายกับระบบบ้านพักปกติ เพียงแต่พื้นที่ต่างๆ จะอยู่ในแผนที่ทวีป Harth ซึ่งอุปกรณ์เครื่อง Workbench ที่ทำการอัปเกรดติดตั้งแล้ว ภายในบ้านพักปกตินั้นจะปรากฏให้ใช้งานภายใน Premium Estate ด้วย
ส่วนการเพาะปลูกต่างๆ เหมือนกันกับระบบบ้านพักปกติ แต่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ และจ่ายภาษีทุกวัน

Estate

แต่จะได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมต่างๆ ดังนี้

Estate

สิทธิประโยชน์ในการต่อสู้ของผู้อยู่อาศัย
1.เพิ่มปริมาณการได้รับ EXP 10% เมื่อต่อสู้บริเวณ Estate
2.เพิ่มอัตราการดรอปไอเทม 10% เมื่อต่อสู้บริเวณ Estate
3.ลดบทลงโทษการลด EXP เมื่อเสียชีวิตลง 15% เมื่อต่อสู้บริเวณ Estate

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มจากการ Gathering ของผู้อยู่อาศัย
1.ได้รับ Earth Essence เพิ่ม 1 เมื่อเก็บรวบรวมไอเทมในฟิลด์
2.เพิ่มอัตราความชำนาญการ Gathering 100% เมื่อเก็บรวบรวมไอเทมในฟิลด์
3.ลด Vitality ที่จำเป็นในการ Gathering ไอเทมในฟิลด์ 33.3%

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของ Premium Estate
1.สามารถจัดวาง Production Facility ได้มากกว่าบ้านพักปกติ
2.สามารถเอาผู้อยู่อาศัยคนอื่นมาอยู่ร่วมด้วยได้
3.บ้านที่สามารถตกแต่งได้จะมีความสวยงามกว่า
4.สามารถส่งเสบียงได้มากครั้งขึ้นต่อวัน
5.สามารถจัดวางพ่อค้าใน Estate เพื่อรับค่าธรรมเนียมจากคนอื่นได้
6.เมื่อรับผลผลิตในบ้านจะได้รับมากกว่าปกติ 70%
7.ลด Cooldown ไปยัง Estate เพิ่มเติม

 

*หมายเหตุ อาจจะมีการแก้ไขตามความเหมาะสม

** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST