การอัปเกรดอุปกรณ์

การอัปเกรดอุปกรณ์คือการเพิ่มความสามารถของอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มค่าการโจมตีให้แรงขึ้นหรือเพิ่มค่าการป้องกันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และยังสามารถโอนย้ายค่าอัปเกรดไปยังอุปกรณ์ชนิดเดียวกันหรือสกัดค่าอัปเกรดไว้เพื่อโอนย้ายได้

Enhancement

เงื่อนไข

  • อัปเกรดไอเทมได้เมื่อตัวละครถึงเลเวล 30
  • ไอเทมที่ต้องการอัปเกรด
  • ไอเทมที่ใช้อัปเกรด จะแสดงให้เห็นเมื่อเรานำไอเทมใส่ในช่อง

ตัวอย่างไอเทมหินที่ใช้ในการอัปเกรด

Enhancement

การอัปเกรดไอเทมเริ่มต้นที่  NPC : Gear Enhancement Master
1. เมื่อคุย NPC : Gear Enhancement Master ให้เลือกเมนู Gear Enhancement

Enhancement

2. หน้าต่างอัปเกรดอุปกรณ์จะปรากฏขึ้น เมื่อคลิกขวาที่ไอเทมที่ต้องการอัปเกรด จะเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ของไอเทมทั้งก่อนและหลังอัปเกรดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

Enhancement

3. เพียงกดปุ่ม เริ่มเสริมประสิทธิภาพ ก็จะเสร็จสิ้นการอัปเกรดไอเทม

Enhancement

4. เมื่อเราอัปเกรดอาวุธตั้งแต่ +6 เป็นต้นไปจะใช้หินอัปเกรดอาวุธชนิดอื่นที่สามารถหาได้จากการซื้อไอเทมที่  NPC : Gear Enhancement Master และเลือกที่เมนู นักขายสารสังเคราะห์เสริมประสิทธิภาพ

Enhancement

5. เมื่อต้องการผสมหินอัปเกรด สามารถใช้ ไอเทม Advance Enhancement Essence และจะแสดงหน้าต่างการผสมดังรูป และกดปุ่ม เริ่มการผสม

Enhancement

6. หากต้องการจะจะย้ายค่าการอัปเกรดก็สามารถทำได้ โดยคุยกับ NPC : Gear Enhancement Master แล้ว เลือกเมนู Transfer Enhance  อุปกรณ์ที่ย้ายค่าการอัปเกรดจะต้องเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันเท่านั้นตัวอย่าง อาวุธหลัก จะต้องย้ายใส่กับอาวุธหลักเท่านั้น และเมื่อย้ายเสร็จแล้วไอเทมที่ถูกย้ายค่าการอัปเกรดจะหายไป
* เมื่อทำการถ่ายโอนการ enhancement level ไปยังเทียร์ที่สูงกว่า การตีบวกจะถูกลดลงอัตโนมัติ
ตัวอย่าง Tier 1 อาวุธ+6 -> Tier 2 อาวุธ+5

Enhancement

Enhancement

** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST