Dungeon

ภายในเกมยังมีระบบ Dungeon เพื่อให้ผู้เล่นได้เกมเลเวลและทำภารกิจต่างๆ เพื่อให้ได้รับไอเทมเพิ่มเติม มีทั้งระบบ Dungeon แบบ Party และแบบSoloซึ่งแบบ Solo จะเริ่มต้นลงได้ที่ตัวละครเลเวล 6 ส่วนดันเจี้ยนแบบ Party นั้นจะเริ่มต้นที่เลเวล 35 ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ ด้วยการกดปุ่ม M และไปที่เมนูดันเจี้ยน หรือ พูดคุยกับแท่นวาปท์ดันเจี้ยน

Dungeon

 

ตัวอย่างแท่นวาปดันเจี้ยน

Dungeon เมื่อผู้เล่นพยายามจับคู่ดันเจี้ยนเฉพาะเจาะจง ระบบจะทำการแสดง Role ของผู้เล่นให้ลงทะเบียนนอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าที่ option สำหรับการจับคู่กับผู้เล่นฝ่ายอื่นหรือแม้กระทั่งยินยอมรับคำเชิญจากปาร์ตี้ที่เข้าไปในดันเจี้ยนเรียบร้อยแล้ว

Dungeon

** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST