การสร้างตัวละคร

หลังจากเลือกเผ่าและอาชีพที่ถูกใจแล้ว ต่อไปก็มาถึงขั้นตอนการสร้างตัวละครและลงรายละเอียดต่างๆ มีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. หน้าพรีเซ็ตตัวละคร จะเป็นการเลือกสร้างตัวละครที่ทางตัวเกมออกแบบไว้ให้แล้วเป็นต้นแบบ เมื่อเลือกพรีเซ็ตตัวละครจนถูกใจแล้ว ให้กดเลือกปุ่ม Simple varian เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าแบบละเอียด
Create Character

2. หน้า Simple varian จะเป็นการเลือกสร้างตัวละครแบบละเอียดแบ่งออกเป็น รูปทรงศีรษะ, ตา, จมูก, ปาก, ใบหน้า, รอยสัก ซึ่งเลือกได้ตามตัวอย่างที่มีให้เท่านั้น จะยังไม่ลงรายละเอียดเชิงลึก
Create Character

3. เมื่อกดปุ่ม Detailed transformation จะเป็นการเลือกสร้างตัวละครแบบละเอียดเชิงลึก ซึ่งในส่วนนี้จะสามารถปรับแต่งได้มากมาย ตัวอย่างเช่น ทรงผม สีผม สีโคนผม สีปลายผม สีผิว สีตา รูปคิ้ว ทรงจมูก รูปปาก โครงสร้างร่างกาย ความสูง รอยสักต่างๆ เป็นต้น

ทรงผม
Create Character
ใบหน้า
Create Character
ร่างกาย
Create Character
ตกแต่ง
Create Character
เลือกเสียงตัวละคร
Create Character
*กรณีที่เราต้องการดูรายละเอียดตัวละครที่เราสร้างเสร็จแล้ว สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่มซ่อน UI ที่เมนูด้านซ้ายล่าง
Create Character

** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST