การสร้างไอเทม (craft Item)

การอัปเกรตเครื่องผลิต (workbench)
ในการอัปเกรดจำเป็นจะต้องใช้ Brick ในการอัปเกรดซึ่งถ้าอัปเกรด LV.ของเครื่องผลิตสูงขึ้น ก็จะใช้ Brick จำนวนมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนการอัปเกรดดังรูปตัวอย่างนี้
1.เลือกอัปเกรดโรงผลิด
2.เลือกโรงผลิตเพื่ออัปเกรด
3.รายละเอียดแสดงไอเทมที่ต้องใช้ในการผลิต

Crafting

การได้รับ Brick
เป็นไอเทมที่จำเป็นในการอัปเกรดโรงผลิตซึ่ง สามารถได้รับ Brick โดย
1.จากเครื่องผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยไอเทมที่ใช้จากในเครื่องคราฟเฟอร์เฟอร์นิเจอร์นั้นหาได้จาก NPC โดยใช้ไอเทมที่ได้จากการที่เรารวบรวมไอเทมจากการ ขุดแร่ จับสัตว์เลี้ยง ตัดต้นถั่ว และ เก็บสมุนไพร

Crafting

Crafting

เมื่อแลกครบตามจำนวนแล้ว ก็ไปที่เครื่องคราฟเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน

Crafting

2.ได้จากการนำเหรียญ Residence Token ที่ได้จากภาระกิจ Delivery ภายในพื้นที่บ้านพักนั้นจาก NPC

Crafting

Crafting

การสร้างไอเทม (craft Item)
เมื่อเราทำการอัปเกรดโรงผลิดจากระบบบ้านพักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มายังเครื่องที่เราอัพเกรดและกดปุ่ม F เพื่อใช้งานเครื่องสร้างนั้นๆ จะได้หน้าต่างการผลิตตามเครื่องที่เราใช้งานและสามารถสร้างไอเทมได้เลยหากมีไอเทมที่ใช้สร้างครบแล้ว

Crafting Crafting Crafting

โรงงานผลิตCrafting

** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST