Automaton หรือระบบหุ่นยนต์ช่วยรบ

ระบบนี้จะเปิดให้ใช้งานได้ เมื่อมีเลเวล 34 และจะสร้างหุ่นยนต์ได้โดยการนำหุ่นยนต์และชิ้นส่วนหุ่นยนต์ที่ได้รับมาจากบอสหรือมินิบอส มาทำการสร้างในบ้านพักส่วนตัว โดยใช้พื้นที่ Machine Doll Workshopซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

Automaton

1. กดใช้งาน Machine Doll Workshop แล้วเลือกหุ่นยนต์ที่จะใช้งาน เมือกดติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เรารอเวลาจนกว่าจะทำการดัดแปลงเสร็จสิ้น

Automaton 2.สามารถนำชิ้นส่วนที่เราหามาได้มาเพิ่มความสามารถให้กับ Automaton
ซึ่งชิ้นส่วน part Tier ต่างๆ เช่น Raptor Tier 2 (Attack) : Engine , Raptor Tier 2 (Attack) : Tail
หาได้จากบอสและสุ่มได้จากกล่องที่ได้รับจากดันเจี้ยน

Automaton

3. และเมื่อหากทำการดัดแปลงเสร็จสิ้นก็จะสามารถเก็บหุ่นเพื่อใช้งานได้ หลังจากเก็บหุ่นยนต์มาแล้ว ให้กดปุ่ม ESC ไปที่เมนูหุ่นยนต์ จะแสดงให้เห็นหุ่นที่เราเก็บจาก Machine Doll Workshop หากต้องการเรียกหุ่นให้กดปุ่มอัญเชิญ และเมื่อใช้จนครบเวลาหุ่นแล้ว สามารถนำหุ่นกลับมาที่ Machine Doll Workshop เพื่อทำการดัดแปลงและให้ใช้งานได้อีกครั้ง

Automaton

Automaton

** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST