ระบบ Artifact

ภายในเกมมีไอเทมสวมใส่ให้กับอาวุธเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับการใช้สกิลต่างๆให้สามารถโจมตีเพิ่มขึ้น หรือ ลดคูลดาวน์ หรือ สกิลที่ใช้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เมื่อใส่ Artifact แล้วจะสามารถใช้และเคลื่อนที่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า Artifact นั้นๆ ช่วยเสริมสกิลไหนบ้าง

ตัวอย่าง Artifact และช่องใส่  ดังรูป

Artifact

เงื่อนไข ผ่านเควสที่ LV.15 จะเป็นเควสที่แนะนำการสวมใส่ Artifact

สำหรับการสวมใส่ Artifact

เมื่อกดปุ่มช่องเก็บของขึ้นมาจะมี Artifact management เมื่อกดเข้าไปจะมีหน้าต่างให้สวมใส่ จะแสดง Artifact ที่เรามีเราสามารถติดตั้งได้ผ่านหน้าต่างนี้

Artifact

การอัปเกรด Artifact เมื่อเราได้รับ Artifact ระดับขั้น Artifact จะเริ่มต้นที่ 0/10 เราสามารถอัปเกรดได้ถึง 10/10 ซึ่งเป็นค่าสูงสุด เพื่อให้ Artifact เพิ่มพลังโจมตีของสกิลและสามารถนำไปเลื่อนระดับได้ ซึ่งการอัปเกรด Artifact นั้นจะใช้หินซึ่งหาได้โดยสุ่มได้รับจากการย่อยสลายไอเทมอุปกรณ์สวมใส่หรือการย่อย Artifact หรือสุ่มได้จากกล่องความทรงจำของบอสต่างๆ

การอัปเกรด Artifact เมื่อเปิดหน้าต่าง Artifact management แล้วคลิกขวาที่ Artifact ที่ต้องการอัปเกรดจากช่องด้านล่าง (จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อ ยังไม่ได้สวมใส่)ตัวอย่างรูปการเลื่อนระดับ Artifact

Artifact

การเลื่อนระดับ Artifact เมื่อต้องการเลื่อนระดับ Artifact ระดับสูงเป็น Artifact ระดับหายากนั้น จะต้องใช้ Artifact ระดับสูง ที่มีการอัปเกรดขั้นเป็นสูงสุด 10/10 ชนิดเดียวกัน 2 ชิ้น จึงจะเลื่อนขั้นได้ตัวอย่างรูปการเลื่อนขั้น Artifact

Artifact

** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST