วิธีการตั้งค่ากราฟฟิคเพื่อให้เล่นเกมได้สมูธขึ้น

  NVIDIA
  • ขั้นตอนที่ 1 คลิกขวาที่ Desktop >> เลือก NVIDIA Control Panel
  • ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ Adjust image setting with preview >> เลือก Use my preference emphasizing >> เลื่อนมาที่ Performance >> กด Apply
  • ขั้นตอนที่ 3 คลิกที่ Manage 3D setting >> เลือก Ambient Oclusion เป็น Performance >> เลือก Texture filtering เป็น High performance >> กด Apply

   

  AMD
  • ขั้นตอนที่ 1 คลิกขวาที่ Desktop >> เลือก Catalyst(TM) Control Panel
  • ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ปุ่ม Advanced..
  • ขั้นตอนที่ 3 คลิกที่ปุ่ม Gtaphics เลือก 3D >> เข้ามาหน้าแรกจะเป็นหน้าของ Standard >> ปรับตรง Standard Setting ให้เป็น Performance >> กด Apply
  • ขั้นตอนที่ 4 เข้ามาหน้าของ AA >> ปรับตรง SMOOTHVISION HD ให้เป็น 2X และตรง Filter ให้เป็น Box >> กด Apply
  • ขั้นตอนที่ 5 เข้ามาหน้าของ AAMode >> ปรับตรง Anti-Aliasing Mode ให้เป็น Performance >> กด Apply
  • ขั้นตอนที่ 6 เข้ามาหน้าของ AF >> ปรับตรง SMOOTHVISION HD ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก >> กด Apply
  • ขั้นตอนที่ 7 เข้ามาหน้าของ Mipmap >> ปรับตรง Mipmap Detal Level ให้เป็น Performance >> กด Apply