วิธีการลงจากสัตว์ขี่

     

    วิธีการลงจากสัตว์ขี่

    การลงจากสัตว์ขี่ ให้กดปุ่ม “B” ที่ Keyboard สังเกตุได้ที่ icon ที่วงเล็บในรูป