ปัญหาค่า FPS ในเกมตกแก้ไขอย่างไร

  วิธีการแก้ไขเบื้องต้น

  ให้ทำการ Add เกม A:IR ผ่านโปรแกรมการ์ดจอ เพื่อให้การ์ดจอ Render เกมเต็มที่

  • ให้คลิกขวาที่หน้า Desktop
  • เลือกหัวข้อ Nvidia control panel
  • จะมีหน้าต่าง Nvidia control panel ขึ้นมาก เลือกไปที่ Manage 3D sittings
  • เลือกไปที่ Program settings กดคำว่า Add ให้เลือกเกม A:IR
  • หาหัวข้อย่อยในหน้าต่าง Program settings ชื่อว่า Vertical sync จากนั้นให้เปลี่ยนเป็น off
  • หลังจากนั้นกด Apply

  ปัญหาค่า FPS ในเกมตกแก้ไขอย่างไร