วิธีปิด UI ของเกม A:IR ต้องทำอย่างไร

    วิธีปิด UI ของเกม A:IR สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Ctrl + Numpad (-) บน Keyboard

    • กด 1 ครั้งจะเป็นการปิด UI
    • กด 2 ครั้งจะเป็นการปิด UI + ปรับเป็นมุมมองจากสายตาของตัวละคร