วิธีปิดชื่อตัวละคร, ชื่อ NPC, ชื่อผู้เล่นอื่น, ชื่อ Monster

    สามารถทำได้โดยกดปุ่มการตั้งค่า (O) บน Keyboard จากนั้นเลือกไปที่หัวข้อ UI
    หากต้องการปิดหัวข้อไหนสามารถทำได้โดยการคลิ้กเอาเครื่องหมาย “ถูก” ที่หัวข้อนั้นๆ ออก

    วิธีปิดชื่อตัวละคร, ชื่อ NPC, ชื่อผู้เล่นอื่น, ชื่อ Monster