วิธีการเคลื่อนที่และบังคับมุมมองตัวละคร ทำอย่างไร

    • การเคลื่อนที่ตัวละคร

    สามารถเคลื่อนที่ด้วยปุ่ม W,A,S,D บน Keyboard และสามารถทำให้ตัวละครกระโดดได้ด้วยการ กดปุ่ม Space Bar เมื่อกดปุ่ม W+W ค้าง จะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะใช้ Stamina

    • การบังคับมุมมอง

    ถ้าเลื่อนเมาส์ซ้ายขวา จะหมุนตัวละครและมุมมองไปพร้อมกัน
    ถ้าเลื่อนเมาส์ซ้ายขวาหลังจากคลิกปุ่ม Scroll เมาส์ จะสามารถหมุนมุมมองโดยที่ตัวละครไม่ขยับ