วิธีสนทนาหรือเปิดการทำงานเป้าหมาย

    กดปุ่ม “F” ที่ Keyboard จะสามารถกดสนทนาหรือเปิดการทำงาน
    เป้าหมายได้ ตัวละครจะต้องอยู่ใกล้เป้าหมายเท่านั้น ทั้งนี้สามารถคลิกปุ่มเมาส์ขวาเพื่อเปิดการทำงาน
    เป้าหมายได้เช่นกัน