วิธีการตรวจสอบข้อมูล Spec Computer & การ์ดจอ

    เปิดหน้า Start Menu ขึ้นมาแล้วไปที่หัวข้อ Search จากนั้นให้พิมพ์ “dxdiag” แล้วกด Enter

    ระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมา สำหรับข้อมูล Spec ให้ดูในช่องของ System ส่วนการ์ดจอให้ดูในช่อง

    ของ Display 1 ( ถ้ามีการ์ดจอ 2 ตัวให้ดูทั้ง 1 และ 2 )