วิธีแก้ไขภาษาต่างดาว

    1. เข้าไปที่ Control Panel ที่หัวข้อ Clock and Region คลิ๊กที่หัวข้อ Change date, Time, or number formats

    2. จากนั้นเลือกหัวข้อ Administrative แล้วคลิ๊กที่ Change system locale…

    3. จากนั้นเลือกประเทศเป็น Thai (Thailand) แล้วคลิ๊ก “OK” จากนั้นระบบจะให้ Restart 1 ครั้งเป็นอันเรียบร้อย