วิธีแก้ไขปัญหา Error “ไม่สามารถเขียนไฟล์ให้เสร็จสมบูรณ์”

    แนะนำให้ทำการตรวจสอบพื้นที่ในดิสก์ที่เอาไว้เก็บไฟล์เกมว่า มีพื้นที่เพียงพอหรือไม่ จากนั้น
    ให้ลองทำการติดตั้งเกมใหม่อีกครั้งนึง หากยังเกิดปัญหาแบบเดียวกันอีก รบกวนติดต่อเข้ามา
    สอบถามทีมงานเพิ่มเติม