วิธีแก้ไขปัญหา Error “Code 8010 , 8011 และยุติเกม”

    เนื่องจากมีการ Login ID เดียวกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แนะนำให้เปลี่ยน Password ของ ID และเข้าเกมตรวจสอบอีกครั้ง