วิธีแก้ไขปัญหา Error “Code 20011 และตัวเกมไม่ Run”

    ปัญหาเกิดจากตัว Xigncode ไม่ทำงานตามปกติ เนื่องจากมีการเปิดเกมอื่นอยู่ ที่ไม่ใช่เกม A:IR
    แนะนำให้ปิดโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมด และลองเข้าเกมใหม่อีกครั้งนึง ถ้าหากยังเป็นเหมือนเดิมอยู่
    ให้ Restart คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม