วิธีแก้ไขปัญหา Error Cannot find “TrueSkyW.dll”

    วิธีแก้ไขปัญหา Error Cannot find "TrueSkyW.dll"

    แนะนำให้ทำการ Update Driver ของการ์ดจอภายในเครื่องในเป็น Version ปัจจุบัน และลองทำการ Login เข้าเกมใหม่