วิธีแก้ไขปัญหา Error “ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์”

    เบื้องต้นให้ทำการตรวจสอบพื้นที่ดิสก์ในการติดตั้งเกมดูว่ามีขนาดพื้นทีพอหรือไม่ จากนั้นลองทำการ
    ติดตั้งเกมใหม่อีกครั้งนึง หากยังเกิดปัญหาแบบเดียวกันอีก ให้คลิกขวา Run As admin ที่ Launcher
    เพื่อเข้าเกมเพิ่มเติม