วิธีแก้ไขปัญหา “ไม่มีการตอบสนองและ Run เกมไม่ขึ้น”

    ในกรณีที่ไม่มีการตอบสนองหรือ Run เกมไม่ขึ้น อาจเกิดจากทรัพยากรภายในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
    ไม่เพียงพอหรือมีโปรแกรมอื่นๆ กำลังทำงานอยู่ แนะนำให้ทำการ Restart เครื่องและปิดโปรแกรมที่ Run อยู่ทั้งหมด จากนั้นลอง Login เข้าเกมดูอีกครั้งนึง หากยังไม่ตอบสนองหรือไม่ Run ตัวเกม
    แสดงว่าเป็นปัญหาที่ Spec ของคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถทำการ Run เกมได้