[A:IR] ขั้นตอนการดาวน์โหลด Client เกมและติดตั้ง

[A:IR] ขั้นตอนการดาวน์โหลด Client เกมและติดตั้ง

[A:IR] ขั้นตอนการดาวน์โหลด Client เกมและติดตั้ง

 

1. ไปที่ https://air.playpark.com/th-th/ แล้วคลิกปุ่ม ดาวน์โหลด ดังรูป

[A:IR] ขั้นตอนการดาวน์โหลด Client เกมและติดตั้ง

2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ไปยังตำแหน่งที่เราเก็บไฟล์ไว้ แล้วทำการแตกไฟล์ จะได้ไฟล์ดังรูป

[A:IR] ขั้นตอนการดาวน์โหลด Client เกมและติดตั้ง

3. ให้กดดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Setup_Air_1005 เพื่อทำการติดตั้งเกม จะเข้ามาสู่หน้าจอต้อนรับ ให้ท่านทำการคลิก ทำต่อ

[A:IR] ขั้นตอนการดาวน์โหลด Client เกมและติดตั้ง

4. เลือกตำแหน่งที่ต้องการจะติดตั้งเกม ถ้าต้องการติดตั้งในโฟลเดอร์ที่กำหนดมาให้คลิกที่ “ทำต่อ” เพื่อติดตั้งเกม

[A:IR] ขั้นตอนการดาวน์โหลด Client เกมและติดตั้ง

5. เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

[A:IR] ขั้นตอนการดาวน์โหลด Client เกมและติดตั้ง

[A:IR] ขั้นตอนการดาวน์โหลด Client เกมและติดตั้ง

[A:IR] ขั้นตอนการดาวน์โหลด Client เกมและติดตั้ง

[A:IR] ขั้นตอนการดาวน์โหลด Client เกมและติดตั้ง

6. เมื่อระบบทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก เสร็จ เพื่อเป็นการจบกระบวนการติดตั้งเกม

[A:IR] ขั้นตอนการดาวน์โหลด Client เกมและติดตั้ง

7. คลิกที่ไอคอนเกมบนหน้า Desktop เพื่อทำการเปิดเกม และเข้าเล่นเกม

[A:IR] ขั้นตอนการดาวน์โหลด Client เกมและติดตั้ง

_____________________________________________________________________

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง
WEBSITE [A:IR] ขั้นตอนการดาวน์โหลด Client เกมและติดตั้ง  https://air.playpark.com/th-th/
FACEBOOK Fan Page [A:IR] ขั้นตอนการดาวน์โหลด Client เกมและติดตั้ง  https://www.facebook.com/PlayPark.AIR.TH/
FACEBOOK Groups [A:IR] ขั้นตอนการดาวน์โหลด Client เกมและติดตั้ง  https://www.facebook.com/groups/804971016521135/