โดยในเกมจะมีอาชีพทั้งหมด 5 อาชีพ ทุกเผ่าจะสามารถเล่นได้ทุกอาชีพ ทั้ง 5 อาชีพ

นักยิงปืนผู้เชี่ยวชาญในการลอบยิงที่สามารถจัดการกับปืนพกและปืนไรเฟิลได้เหมือนมือและเท้าของตัวเอง มีระยะการยิงไกลที่สุดในทุกคลาส และกระสุนของนักยิงปืนมีอัตราความ
แม่นยำที่ไม่เคยพลาดเป้า นอกเหนือจากกระสุนปกติแล้ว นักยิงปืนยังสามารถใช้กระสุนพิเศษ เช่น กระสุนช็อค, วงแหวนพลาสม่า และ ระเบิดเวลา เพื่อสร้างความสับสนให้กับศัตรู อีกทั้งไม่ยอมให้ศัตรูเข้าใกล้ด้วยการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว และสามารถทำให้สนามรบกลายเป็นเถ้าถ่านโดยการกราดยิงกระสุนหลายสิบนัดด้วยความเร็วสูง

โจมตี
4
ป้องกัน
3
ความเร็ว
3
ระยะยิง
5
คริติคอล
3
สนับสนุน
2

ทรัพยากร
แหล่งกำเนิดแห่งพลังของนักยิงปืนคือพลังความร้อน จะต้องรวบรวมพลังความร้อนสำหรับยิงนัดเดียวอย่างรุนแรง และสามารถรวบรวมพลังความร้อนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการลอบยิงศัตรูด้วยการยิงอย่างแม่นยำ หรือใช้วิธีการเสริม เช่น ยา

CP
CP เป็นทรัพยากรที่สามารถใช้ทักษะอัลติเมท ถ้าเข้าสู่สถานะต่อสูู้จะฟื้นฟู CP 1% ทุกวินาที

อาวุธ
นักยิงปืนใช้ปืนพกและปืนไรเฟิลเป็นอาวุธ

Tactic

Rapid Fire
ใช้ปืน Pistol 2 กระบอกในการต่อสู้ที่รวดเร็วต่อเนื่อง ในระยะกลาง
Snipe
ใช้ปืน Rifle ในการต่อสู้ โดยจะเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากจากระยะไกลที่สุดในเกม

นักยิงปืนผู้เชี่ยวชาญในการลอบยิงที่สามารถจัดการกับปืนพกและปืนไรเฟิลได้เหมือนมือและเท้าของตัวเอง มีระยะการยิงไกลที่สุดในทุกคลาส และกระสุนของนักยิงปืนมีอัตราความ
แม่นยำที่ไม่เคยพลาดเป้า นอกเหนือจากกระสุนปกติแล้ว นักยิงปืนยังสามารถใช้กระสุนพิเศษ เช่น กระสุนช็อค, วงแหวนพลาสม่า และ ระเบิดเวลา เพื่อสร้างความสับสนให้กับศัตรู อีกทั้งไม่ยอมให้ศัตรูเข้าใกล้ด้วยการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว และสามารถทำให้สนามรบกลายเป็นเถ้าถ่านโดยการกราดยิงกระสุนหลายสิบนัดด้วยความเร็วสูง

โจมตี
4
ป้องกัน
3
ความเร็ว
3
ระยะยิง
5
คริติคอล
3
สนับสนุน
2

ทรัพยากร
แหล่งกำเนิดแห่งพลังของนักยิงปืนคือพลังความร้อน จะต้องรวบรวมพลังความร้อนสำหรับยิงนัดเดียวอย่างรุนแรง และสามารถรวบรวมพลังความร้อนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการลอบยิงศัตรูด้วยการยิงอย่างแม่นยำ หรือใช้วิธีการเสริม เช่น ยา

CP
CP เป็นทรัพยากรที่สามารถใช้ทักษะอัลติเมท ถ้าเข้าสู่สถานะต่อสูู้จะฟื้นฟู CP 1% ทุกวินาที

อาวุธ
นักยิงปืนใช้ปืนพกและปืนไรเฟิลเป็นอาวุธ

Tactic

Rapid Fire
ใช้ปืน Pistol 2 กระบอกในการต่อสู้ที่รวดเร็วต่อเนื่อง ในระยะกลาง
Snipe
ใช้ปืน Rifle ในการต่อสู้ โดยจะเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากจากระยะไกลที่สุดในเกม