[A:IR] ประกาศสิ้นสุดการให้บริการเกม A:IR ในช่วง Beta Test

ประกาศสิ้นสุดการให้บริการเกม A:IR ในช่วง Beta Test

[A:IR] Beta Test Farewell Event กิจกรรมขอบคุณผู้เล่นทุกท่านในช่วง Beta Test

Beta Test Farewell Event กิจกรรมขอบคุณผู้เล่นทุกท่านในช่วง Beta Test

กฏ กติกา มารยาทในการเล่นเกม

ข้อบังคับในการเล่นเกม A:IR ที่ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตาม หากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษตามที่กำหนดไว้รายละเอียดของ กฎ – กติกา และบทลงโทษของเกม A:IR มีดังต่อไปนี้   ข้อ กฎ และ กติกา บทลงโทษสำหรับเกมในเครือเอเชียซอฟท์ 1. ห้ามใช้คำไม่สุภาพหรือหยาบคายในการพูดคุย และห้ามการพูดหรือประกาศข้อความซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น เช่น การประกาศขายหรือซื้อสินค้า ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง (Flood Message) * รวมไปถึงการใช้ภาพ สื่อหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม * ระงับการใช้งานไอดี 10 วัน 2. ห้ามส่งเสริม หรือยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในสังคม ในกรณีที่มีการโต้เถียงกันเกินกว่าเหตุ ไม่และเหมาะสม ทีมงานจะทำการระงับ ID ทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม ระงับการใช้งานไอดีถาวร 3. ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือหยาบคาย หรือไม่เหมาะสมในการกำหนดชื่อตัวละคร (Character), ชื่อกลุ่ม...

[A:IR] Content Update และกิจกรรมประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

Content Update ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

[A:IR] Special Hot Time Event รับไอเทมสุดโหดฟรี เพียงออนไลน์ในช่วงเวลา

Special Hot Time Event รับไอเทมสุดโหดฟรี เพียงออนไลน์ในช่วงเวลา

[A:IR] Explorer’s Blessing รับ Buff พิเศษ สำหรับตัวละคร Lv 30-40

Explorer's Blessing รับ Buff พิเศษ สำหรับตัวละคร Lv 30-40

[A:IR] แนะนำ Dragon Canyon สงครามฝ่าย 25 vs 25 แย่งชิงป้อมปราการสุดอลังการ

แนะนำ Dragon Canyon สงครามฝ่าย 25 vs 25 แย่งชิงป้อมปราการสุดอลังการ

[A:IR] แนะนำ Outlaw Zone แผนที่ใหม่ผสานทั้ง PvP และ PvE สุดมันส์

แนะนำ Outlaw Zone แผนที่ใหม่ผสานทั้ง PvP และ PvE สุดมันส์

[A:IR] แนะนำ Colossus War สงครามยักษ์จักรกล

แนะนำ Colossus War สงครามยักษ์จักรกล

[A:IR] RvR Commander จ้าวแห่งสงครามกลางเวหา

กิจกรรมค้นหาจ้าวแห่ง RVR ผู้เล่นทุกคนที่เคยเล่นทั้ง Tempest War และ Dragon Canyon จบอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วง Beta Test จะได้รับไอเทมในช่อง Ruby Box ตอน OBT