[A:IR] Content Update และกิจกรรมประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

Content Update ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

[A:IR] Special Hot Time Event รับไอเทมสุดโหดฟรี เพียงออนไลน์ในช่วงเวลา

Special Hot Time Event รับไอเทมสุดโหดฟรี เพียงออนไลน์ในช่วงเวลา

[A:IR] Explorer’s Blessing รับ Buff พิเศษ สำหรับตัวละคร Lv 30-40

Explorer's Blessing รับ Buff พิเศษ สำหรับตัวละคร Lv 30-40

[A:IR] แนะนำ Dragon Canyon สงครามฝ่าย 25 vs 25 แย่งชิงป้อมปราการสุดอลังการ

แนะนำ Dragon Canyon สงครามฝ่าย 25 vs 25 แย่งชิงป้อมปราการสุดอลังการ

[A:IR] แนะนำ Outlaw Zone แผนที่ใหม่ผสานทั้ง PvP และ PvE สุดมันส์

แนะนำ Outlaw Zone แผนที่ใหม่ผสานทั้ง PvP และ PvE สุดมันส์

[A:IR] แนะนำ Colossus War สงครามยักษ์จักรกล

แนะนำ Colossus War สงครามยักษ์จักรกล

[A:IR] RvR Commander จ้าวแห่งสงครามกลางเวหา

กิจกรรมค้นหาจ้าวแห่ง RVR ผู้เล่นทุกคนที่เคยเล่นทั้ง Tempest War และ Dragon Canyon จบอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วง Beta Test จะได้รับไอเทมในช่อง Ruby Box ตอน OBT

[A:IR] สรุปสถานการณ์การใช้ Bug ของ Black Herald Invasion Event ที่ผ่านมา

ประกาศเกี่ยวกับตัวละครที่ใช้ Bug ใน Patch Update ที่ผ่านมา

[A:IR] Dedicated Pioneer รวมพลผู้บุกเบิกดินแดนใหม่ Login ครบรับรางวัล

กิจกรรมบุกเบิกดินแดนใหม่ เพียง Login ครบก็สามารถเข้ารับรางวัลมากมาย

[A:IR] สาส์นจากทีมผู้พัฒนา A:IR ถึงผู้เล่นชาวไทยทุกคน

สาสน์จากทีมผู้พัฒนา A:IR ถึงผู้เล่นชาวไทยทุกคน