ปัญหาที่อยู่ในระหว่างทำการแก้ไข Patch Version 13 (Known Issue)

ปัญหาที่อยู่ในระหว่างทำการแก้ไข Patch Version 13 (Known Issue)