คู่มือการเล่น

Estate

ระบบบ้านพัก ในเกมเรามีระบบบ้านส่วนตัว เพื่อนำผลผลิตจากฟาร์มมาสร้างไอเทมที่ใช้เสริมขีดความสามารถให้ตัวละคร ทั้งไอเทมประเภทอาหาร ยา อาวุธ ชุดเกราะ เฟอร์นิเจอร์ และคลังเก็บของส่วนตัวได้ เงื่อนไข: เลเวล 30 และผ่านเควสหลักแนะนำการใช้ระบบฟาร์มและบ้านส่วนตัว จึงจะสามารถเข้าใช้ระบบนี้ได้ เมื่อเข้ามายังบ้านส่วนตัวแล้ว จะมีพื้นที่อยู่ 3 ส่วน ให้เรามีอิสระในการดำเนินการต่างๆ ภายในบ้านส่วนตัวของเราเอง ส่วนที่ 1 คือบ้านของเรา ภายในบ้านเราจะสามารถติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่ง หลังคา ผนัง พื้น เพื่อให้เกิดความสวยงาม ส่วนที่ 2 คือส่วนที่เป็นห้องทำงาน จะมีสิ่งของเครื่องมือที่เราติดตั้งจากระบบอัปเกรดบ้าน เพื่อที่จะได้มีโรงผลิตอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ทำอาหาร ทำยา สร้างอาวุธ ชุดเกราะ...

Life Skill

Life Skill เป็นทักษะการดำรงชีวิตของตัวละคร ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมวัตถุดิบ การเพาะปลูก เพื่อใช้ในการสร้างไอเทมหรือเครื่องใช้ต่างๆ ภายใน Estate เราจะสามารถรวบรวมไอเทมที่ใช้ได้จากแผนที่ในทวีป Harth เมื่อค้นพบเป้าหมายที่ต้องการแล้ว ผู้เล่นสามารถกดปุ่ม (F) เพื่อทำการเก็บไอเทมที่เกี่ยวข้องกับ Life Skill ต่าง ๆ ได้ โดยจะสูญเสียค่า Vitality จำนวนหนึ่งเพื่อทำการเก็บรวบรวมไอเทมต่าง ๆ เพื่อทำการอัพ Mastery ของ Skill นั้น ๆ ประเภทของ Life Skill และประเภทของไอเทมที่สามารถรวบรวมได้มีดังนี้ 1.Gathering หรือการเก็บรวบรวมสมุนไพรต่าง ๆ ตามแผนที่...

Battlefield (RVR)

ระบบสงครามฝ่าย Battlefield (RVR) เป็นระบบที่ให้ผู้เล่นแต่ละฝ่ายทำสงครามกัน มีทั้งแบบกำหนดช่วงเวลาและไม่กำหนดช่วงเวลาและกำหนดครั้งในการเข้าร่วมสงคราม และจะได้เหรียญกองทัพเพื่อซื้อสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองทัพได้ เราสามารถตรวจสอบสงครามดังนี้ 1. กดปุ่ม ESC และเลือกเมนูที่มีสัญลักษณ์ดาบไขว้ ชื่อเมนูว่า สนามรบ 2. กดปุ่ม M และเลือกที่เมนูสนามรูบก็จะแสดง รายการสงคราม รายละเอียดสงคราม ซึ่งจะแสดงเวลาที่จะเริ่มชัดเจน ตัวอย่างรายละเอียดและกติกาสงครามต่างๆ *** battlefield ที่เป็น World Quest สามารถเข้าร่วมได้เลยเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST

Realm Reconstruction

Realm Reconstruction (การบูรณะกองทัพ) เมื่อเริ่มต้นสร้างตัวละคร ผู้เล่นจะได้เลือกเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งฝ่ายที่จะเลือกมีอยู่สองฝ่าย คือฝ่ายสีแดง(ออนตารี) และฝ่ายน้ำเงิน(วัลต์พิน) หากเมื่อถึงเลเวล 30 และทำเควสหลักผ่านไปจนถึงที่ทวีปฮาสน์ จะมีหน้าต่างภารกิจแสดงให้เห็นในช่วงแรก ซึ่งสามารถตรวจสอบได้อีกครั้งโดยการกดปุ่ม H จะแสดงให้เห็นภารกิจที่เราต้องทำแบบรายวัน รายสัปดาห์ และเมื่อเราทำภารกิจนั้นๆ เสร็จสิ้นไปจะได้รับค่าผลงาน หรือเหรียญกองทัพพร้อมกับกล่องรางวัล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับของรางวัลในภารกิจนั้นๆ เมื่ออัตราผลงานเพิ่มมากขึ้นก็จะเลื่อนระดับไปสูงขึ้น จะสามารถสร้างเรือเหาะและอาวุธที่สนับสนุนในระดับที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน รูปตัวอย่างหน้าต่างภารกิจรายวัน ซึ่งจะมีวันและเวลารีเซ็ตที่แน่นอน รูปตัวอย่างหน้าต่างภารกิจรายสัปดาห์ ซึ่งจะมีวันและเวลารีเซ็ตที่แน่นอน หากผู้เล่นมีกิลด์ก็จะสามารถทำภารกิจกิลด์เพิ่มเติมได้ด้วย ** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST

Automaton

Automaton หรือระบบหุ่นยนต์ช่วยรบ ระบบนี้จะเปิดให้ใช้งานได้ เมื่อมีเลเวล 34 และจะสร้างหุ่นยนต์ได้โดยการนำหุ่นยนต์และชิ้นส่วนหุ่นยนต์ที่ได้รับมาจากบอสหรือมินิบอส มาทำการสร้างในบ้านพักส่วนตัว โดยใช้พื้นที่ Machine Doll Workshopซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. กดใช้งาน Machine Doll Workshop แล้วเลือกหุ่นยนต์ที่จะใช้งาน เมือกดติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เรารอเวลาจนกว่าจะทำการดัดแปลงเสร็จสิ้น 2.สามารถนำชิ้นส่วนที่เราหามาได้มาเพิ่มความสามารถให้กับ Automaton ซึ่งชิ้นส่วน part Tier ต่างๆ เช่น Raptor Tier 2 (Attack) : Engine , Raptor Tier 2 (Attack) :...

Enhancement

การอัปเกรดอุปกรณ์ การอัปเกรดอุปกรณ์คือการเพิ่มความสามารถของอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มค่าการโจมตีให้แรงขึ้นหรือเพิ่มค่าการป้องกันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และยังสามารถโอนย้ายค่าอัปเกรดไปยังอุปกรณ์ชนิดเดียวกันหรือสกัดค่าอัปเกรดไว้เพื่อโอนย้ายได้ เงื่อนไข อัปเกรดไอเทมได้เมื่อตัวละครถึงเลเวล 30 ไอเทมที่ต้องการอัปเกรด ไอเทมที่ใช้อัปเกรด จะแสดงให้เห็นเมื่อเรานำไอเทมใส่ในช่อง ตัวอย่างไอเทมหินที่ใช้ในการอัปเกรด การอัปเกรดไอเทมเริ่มต้นที่  NPC : Gear Enhancement Master 1. เมื่อคุย NPC : Gear Enhancement Master ให้เลือกเมนู Gear Enhancement 2. หน้าต่างอัปเกรดอุปกรณ์จะปรากฏขึ้น เมื่อคลิกขวาที่ไอเทมที่ต้องการอัปเกรด จะเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ของไอเทมทั้งก่อนและหลังอัปเกรดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง 3. เพียงกดปุ่ม เริ่มเสริมประสิทธิภาพ ก็จะเสร็จสิ้นการอัปเกรดไอเทม 4. เมื่อเราอัปเกรดอาวุธตั้งแต่ +6 เป็นต้นไปจะใช้หินอัปเกรดอาวุธชนิดอื่นที่สามารถหาได้จากการซื้อไอเทมที่  NPC...

Guild

ระบบกิลด์ กิลด์จะเป็นสถานที่ที่ผู้คนพบปะ พูดคุย และสร้างคอมมิวนิตี้กัน เงื่อนไขในการเปิดฟังก์ชันและสร้างกิลด์ - LV.30 - เงินในเกมจำนวน 100,000G - สมาชิกกิลด์ 30 คน (เพิ่มจำนวนคนได้) 1. สามารถสร้างกิลด์ได้ที่ Main Menu > สถานะกิลด์ Guild > สร้าง Guild 2. การตั้งค่า Guild play style ในแบบต่างๆ PvE/PvP/friendly เพื่อเป็นการแนะนำสไตล์การเล่นแบบต่างๆ 3. ผู้เล่นสามารถเข้ากิลด์ได้โดยการไปที่ Main Menu > สถานะกิลด์ Guild > ค้นหา...

Wiki

ระบบ WIKI 1. ระบบ Wiki เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้เล่นสามารถค้นหาได้ 3ช่องทางดังนี้ กดที่ Wiki icon จาก main HUD กด F12 ไม่นำหน้า Wiki มาสู่ผู้เล่น มันทำงานได้เมื่อ Tooltip แสดงขึ้นหน้าจอ พิมพ์ คำสั่งจากแชทโหมด 2. Wiki จะแสดงข้อมูลภายในเกม และสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการทราบได้ ** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST
guide_artifact_featured-2

Artifact

ระบบ Artifact ภายในเกมมีไอเทมสวมใส่ให้กับอาวุธเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับการใช้สกิลต่างๆให้สามารถโจมตีเพิ่มขึ้น หรือ ลดคูลดาวน์ หรือ สกิลที่ใช้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เมื่อใส่ Artifact แล้วจะสามารถใช้และเคลื่อนที่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า Artifact นั้นๆ ช่วยเสริมสกิลไหนบ้าง ตัวอย่าง Artifact และช่องใส่  ดังรูป เงื่อนไข ผ่านเควสที่ LV.15 จะเป็นเควสที่แนะนำการสวมใส่ Artifact สำหรับการสวมใส่ Artifact เมื่อกดปุ่มช่องเก็บของขึ้นมาจะมี Artifact management เมื่อกดเข้าไปจะมีหน้าต่างให้สวมใส่ จะแสดง Artifact ที่เรามีเราสามารถติดตั้งได้ผ่านหน้าต่างนี้ การอัปเกรด Artifact เมื่อเราได้รับ Artifact ระดับขั้น Artifact จะเริ่มต้นที่ 0/10...

Dungeon

Dungeon ภายในเกมยังมีระบบ Dungeon เพื่อให้ผู้เล่นได้เกมเลเวลและทำภารกิจต่างๆ เพื่อให้ได้รับไอเทมเพิ่มเติม มีทั้งระบบ Dungeon แบบ Party และแบบSoloซึ่งแบบ Solo จะเริ่มต้นลงได้ที่ตัวละครเลเวล 6 ส่วนดันเจี้ยนแบบ Party นั้นจะเริ่มต้นที่เลเวล 35 ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ ด้วยการกดปุ่ม M และไปที่เมนูดันเจี้ยน หรือ พูดคุยกับแท่นวาปท์ดันเจี้ยน   ตัวอย่างแท่นวาปดันเจี้ยน เมื่อผู้เล่นพยายามจับคู่ดันเจี้ยนเฉพาะเจาะจง ระบบจะทำการแสดง Role ของผู้เล่นให้ลงทะเบียนนอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าที่ option สำหรับการจับคู่กับผู้เล่นฝ่ายอื่นหรือแม้กระทั่งยินยอมรับคำเชิญจากปาร์ตี้ที่เข้าไปในดันเจี้ยนเรียบร้อยแล้ว ** Interface ในเกมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอยู่ในช่วง BETA TEST